TCVN 4852:1989 (ST SEV 2527-80)

Số hiệu:
TCVN 4852:1989 (ST SEV 2527-80)
Tiêu đề, tóm tắt:
Phân khoáng - Phương pháp xác định độ bền khoáng của các hạt. Tiêu chuẩn này phù hợp với ST SEV 2527-80
Thay thế cho: 
Số trang: 
8 (A4) 
Tên nguyên liệu: 
Nguyên liệu: 
SX Phân DAP 
Và: 
SX Phân NPK 
Tình trạng (A: Hiệu lực; H: Hủy): 
Thay thế bằng: 
Số lượt xem:
18
Tài liệu đính kèm:
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,