TCVN 6295:1997 (ISO/TR 13763:1994)

Số hiệu:
TCVN 6295:1997 (ISO/TR 13763:1994)
Tiêu đề, tóm tắt:
Chai chứa khí. Chai chứa khí không hàn. Tiêu chuẩn an toàn và đặc tính.
Thay thế cho: 
Số trang: 
40 (A4) 
Tên nguyên liệu: 
Chai chứa khí 
Nguyên liệu: 
SX Que hàn & Khí công nghiệp 
Và: 
Tình trạng (A: Hiệu lực; H: Hủy): 
Thay thế bằng: 
Số lượt xem:
73
Tài liệu đính kèm:
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,