TCVN 7760:2013 (ASTM D 5453-12)

Số hiệu:
TCVN 7760:2013 (ASTM D 5453-12)
Tiêu đề, tóm tắt:
Hydrocacbon nhẹ, nhiên liệu động cơ đánh lửa, nhiên liệu động cơ điêzen và dầu động cơ. Phương pháp xác định tổng lưu huỳnh bằng huỳnh quang tử ngoại.
Thay thế cho: 
TCVN 7760:2007 
Số trang: 
14 
Tên nguyên liệu: 
hydrocacbon nhẹ 
Nguyên liệu: 
SX SP Hóa dầu 
Và: 
Tình trạng (A: Hiệu lực; H: Hủy): 
Thay thế bằng: 
Số lượt xem:
106
Tài liệu đính kèm:
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,