TCVN 8910:2015

Số hiệu:
TCVN 8910:2015
Tiêu đề, tóm tắt:
Than thương phẩm – Yêu cầu kỹ thuật;
Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật cho các loại than thương phẩm gồm than cục, than cám, than bùn tuyển, than không phân cấp.
Thay thế cho: 
TCVN 8910:2011 và TCVN 4312:2005 
Số trang: 
Tên nguyên liệu: 
Than 
Nguyên liệu: 
SX Phân đạm (Urê) 
Và: 
SX Phân lân nung chảy 
Tình trạng (A: Hiệu lực; H: Hủy): 
Thay thế bằng: 
Số lượt xem:
1398
Tài liệu đính kèm:
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,