Organization Structure

10:01' AM - Friday, 05/02/2010

Leaderships

Board of Management

Board of Director

Chairman:

Dr. Nguyen Phu Cương

Members:

Dr. Phung Quang Hiep

Dr. Nguyen Huu Tu

President & CEO: Dr. Phung Quang Hiep

Vice Presidents :

Assoc. Prof. Dr. Ngo Dai Quang

Mr. Bui The Chuyen

Mr. Le Ngoc Quang

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,