Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2021

24/09/2021 02:52' PM
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2021 - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021 (đã được soát xét)

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2021

19/08/2021 10:35' AM
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021 (đã soát xét)

Báo cáo tài chính hợp nhất

07/05/2021 10:17' AM
Báo cáo tài chính hợp nhất - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 (đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính riêng

07/05/2021 10:14' AM
Báo cáo tài chính riêng - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 (đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ

28/09/2020 03:29' PM
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2020 (đã được soát xét)

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ

28/09/2020 03:25' PM
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ - Tập đoàn Hóa chất việt Nam. Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2020 (đã được soát xét)
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,