Thông báo: Bán đấu giá cổ phần của VINACHEM tại Công ty CP Cảng Đạm Ninh Bình

Căn cứ Quyết đinh số 292/QĐ-HCVN ngày 04/9/2020 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc chấp thuận kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Thông báo: Bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam tại Công ty CP Hơi kỹ nghệ que hàn

Căn cứ Quyết định số 291/QĐ-HCVN ngày 04/9/2020 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Hoá chất Việt Nam về việc chấp thuận kết quả xác định giá trị và phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam đầu tư tại Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ que hàn: Ban tổ chức thông báo

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2020 (đã được soát xét)

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ - Tập đoàn Hóa chất việt Nam. Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2020 (đã được soát xét)
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,