Báo cáo kết quả bán đấu giá cổ phần của VINACHEM tại Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin báo cáo kết quả đấu giá bán cổ phần của công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu vào ngày 31/12/2019

Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của VINACHEM tại Công ty CP Ắc quy Tia Sáng

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu được tổ chức vào ngày 16/12/2019

Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của VINACHEM tại Công ty CP Pin Hà Nội

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo kết quả đấu giá cổ phần ủa Công ty Cổ phần Pin Hà Nội do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu được tổ chức vào ngày 16/12/2019

Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của VINACHEM tại Công ty CP XNK Hóa chất miền Nam

Hủy bán đấu giá cổ phần của VINACHEM tại Công ty CP XNK Hóa chất miền Nam

Thông báo bán đấu giá cổ phần của VINACHEM tại Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

Căn cứ Quyết định số 380/QĐ-HCVN ngày 20/11/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc chấp thuận kết quả xác định giá trị và phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Thông báo bán đấu giá cổ phần của VINACHEM tại Công ty CP Pin Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 361/QĐ-HCVN ngày 04/11/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc chấp thuận kết quả xác định giá trị và phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại Công ty Cổ phần Pin Hà Nội.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,