Thông báo bán đấu giá cổ phần của VINACHEM tại Công ty CP Sơn Tổng hợp Hà Nội

07:51' AM - Thứ hai, 11/11/2019
Thông báo bán đấu giá cổ phần của VINACHEM tại Công ty CP Sơn Tổng hợp Hà Nội

- Thông báo đấu giá cổ phần của VINACHEM tại Công ty CP Sơn Tổng hợp Hà Nội

- Quyết định phê duyệt Đề án tái cơ cấu VINACHEM giai đoạn 2017-2020

- Bản Công bố Thông tin

- Chứng thư thẩm định giá

- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

- Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 30/6/2019

- Điều lệ Công ty CP Sơn Tổng hợp Hà Nội

- Giấy đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội

- Xác nhận số cổ phần của VINACHEM tại Công ty

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của VINACHEM

- Đơn đăng ký đấu giá cổ phần

- Giấy đăng ký doanh nghiệp của VINACHEM

- Quyết định phê duyệt chuyển nhượng vốn của VINACHEM đầu tư tại Công ty CP Sơn Tổng hợp

- Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội do VINACHEM sở hữu

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,