Thông báo bán đấu giá cổ phần của VINACHEM tại Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

10:13' AM - Thứ ba, 10/12/2019
Thông báo bán đấu giá cổ phần của VINACHEM tại Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

- Đơn đăng ký đấu giá cổ phần

- Quyết định chấp thuận chuyển nhượng vốn của VINACHEM

- Quyết định phê duyệt đề án tái cơ cấu VINACHEM

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp VINACHEM

- Chứng thư thẩm định giá

- Nghị định ban hành điều lệ và tổ chức hoạt động VINACHEM

- Điều lệ tổ chức và hoạt động VINACHEM

- Bản công bố thông tin

- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp DGC

- Điều lệ DGC

- Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu DGC

- Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2019 của DGC

- Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 của DGC

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của DGC

- Báo cáo tài chính năm 2018 của DGC

- Báo cáo tài chính năm 2017 của DGC

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,