Thông báo bán đấu giá cổ phần của VINACHEM tại Công ty CP XNK Hóa chất miền Nam

04:21' PM - Thứ năm, 21/11/2019
Thông báo bán đấu giá cổ phần của VINACHEM tại Công ty CP XNK Hóa chất miền Nam

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP XNK Hóa chất miền Nam

- Bản công bố thông tin

- Xác nhận sở hữu cổ phần của VINACHEM

- Báo cáo tài chính kết thúc 31/12/2018

- Phiếu đăng ký tham gia mua cổ phần

- Quyết định ban hành quy chế bán đấu giá cổ phần

- Báo cáo tài chính kết thúc 31/12/2017

- Quyết định phê duyệt đề án tái cơ cấu VINACHEM

- Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng của năm tài chính kết thúc 31/6/2019

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần

- Quyết định chấp thuận kết quả xác định giá trị và phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn

- Thông báo bán đấu giá phần vốn nhà nước tại Công ty CP XNK Hóa chất miền Nam

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,