Thư mời quan tâm đầu tư Dự án Khai thác và chế biến muối mỏ tại CHDCND Lào

04:26' PM - Thứ hai, 22/02/2021
Thư mời quan tâm đầu tư Dự án Khai thác và chế biến muối mỏ tại CHDCND Lào

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi

Các nhà đầu tư quan tâm

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) xin gửi tới các nhà đầu tư lời chào trân trọng!

Vinachem là chủ đầu tư Dự án Khai thác và chế biến muối mỏ tại CHDCND Lào. Các thông tin sơ bộ về Dự án như sau:

- Địa điểm: huyện Nongbok, tỉnh Khammouan, CHDCND Lào;

- Trữ lượng tài nguyên: khoảng 29,5 triệu tấn KCl;

- Công suất nhà máy: 320.000 tấn KCl 95%/năm và 300.000 tấn NaCl 98%/năm;

- Tổng mức đầu tư: 522,466 triệu USD;

- Thời gian khởi công: tháng 9 năm 2015;

- Nhà thầu EPC: Liên danh nhà thầu TTCL (Thailand)- K.UTEC (Germany)- CECO (Vietnam).

Vinachem hiện đang tìm kiếm nhà đầu tư để tái cơ cấu Chủ đầu tư dự án thông qua việc chuyển nhượng vốn của Vinachem tại Dự án cho các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.

Vinachem trân trọng gửi đến nhà đầu tư Thư mời quan tâm và mời các nhà đầu tư quan tâm đến việc chia sẻ cơ hội đầu tư, hợp tác với Vinachem tại Dự án nêu trên gửi Thư bày tỏ sự quan tâm (theo mẫu dưới đây) đến Vinachem (địa chỉ số 1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại 024.38240551) trước ngày 31 tháng 3 năm 2021.

Trân trọng!

(Tiêu đề Công ty)

THƯ BÀY TỎ SỰ QUAN TÂM

Kính gửi: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem)

Công ty (Đơn vị):……………………………………………………………….

Trụ sở chính:……………………………………………………………………

Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………………….

Điện thoại:……………………………. Email:………………………………..

Đăng ký kinh doanh số:…………………………………………………………

Lĩnh vực hoạt động chính:………………………………………………………

Vốn điều lệ:……………………………………………………………………..

Người đại diện theo pháp luật:……………………Chức vụ:…………………..

Chúng tôi được biết Vinachem đang có nhu cầu tìm kiếm nhà đầu tư, hợp tác vào dự án Khai thác và chế biến muối mỏ tại huyện Nongbok, tỉnh Khammouan, CHDCND Lào (Dự án) do Vinachem làm chủ đầu tư.

Bằng văn bản này, chúng tôi xác nhận có quan tâm đến Dự án và đề nghị được làm việc với Vinachem để trao đổi về các phương án hợp tác, đầu tư.

Trong toàn bộ quá trình trao đổi, làm việc với Vinachem. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin liên quan đến Dự án do Vinachem cung cấp.

Trân trọng!

……Ngày………..tháng …..năm

Người đại diên theo pháp luật của Công ty

(ghi rõ họ tên, đóng dấu doanh nghiệp)

(Tài liệu gửi kèm: Hồ sơ giới thiệu thông tin, năng lực kinh nghiệm của Công ty)

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

Attention to: The Interested Investors

Vietnam National Chemical Groups (VINACHEM) would like to send our regards to the Investors.

Vinachem is the investor of Rock salt Exploitation and Processing Plant project (Project) in Laos People’s Democratic Republic. The Project’s preliminary information as follows:

Location: Nongbok District, Khammouan province, Lao People’s Democratic Republic.

Resource reserves: about 29.5 millions tons KCl.

Plant capacity: 320,000 tons/ year of KCl (KCl ≥95%) and 300,000 tons/year of NaCl (NaCl ≥98%).

Total investment: 522.466 millions US Dollar.

EPC Contractors: Consortium contractors of TTCL (Thailand) – K.UTEC (Germany) – CECO (Vietnam).

Vinachem is currently looking for the investors to restructure the Project investor through the transfer of Vinachem’s capital at the Project to domestic and foreign economic organization.

Vinachem would like to send the Invitation for Expression of Interest to the investors and invite interested investors to share investment opportunities, cooperate with Vinachem in the above Project to send a Letter of Interest (the form below) to Vinachem (Address: No 1A Trang Tien street, Hoan Kiem District, Hanoi capital. Telephone number: +84.243 824 0551) before March 31, 2021.

Yours faithfully,

(Company title)

LETTER OF INTEREST

Attention to: Vietnam National Chemical Group (Vinachem).

Company:

Head-Office:

Address:

Telephone: Email

Number of Business registration

Main business activities:

Charter capital:

Legal representative: Title:

We acknowledge that Vinachem is looking for the investor to cooperate with in the Rock salt Exploitation and Processing Plant Projectin Laos People’s Democratic Republic (Project) which has invested by Vinachem.

By this Letter, we confirm that we are interested in the Project and suggest to work with Vinachem to discuss about cooperation and investment.

For all discussion and information exchange with Vinachem, we are committed to maintaining the confidentiality all information related to the Project provided by Vinachem.

Best Regards,

Date

Legal Representative

(Signature with Company Stamp)

(Enclosed document: Company profile).

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,