CĐ CNHCVN hướng dẫn CĐCS triển khai công tác phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2011

24/01/2011 03:04' PM
Thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội lần thứ I Công đoàn Công thương Việt Nam và chương trình công tác năm 2011 của ban chấp hành Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam khóa VIII về việc phát triển Đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2011, Ban thường vụ công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đề nghị công đoàn cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên mới, đoàn viên công đoàn danh dự.

CĐ CNHCVN hướng dẫn công tác nữ công năm 2011

24/01/2011 02:54' PM
Năm 2011 là năm đầu tiên của thập niên mới, là năm đất nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng cộng sản Việt Nam, bầu cư Quốc hội khóa XIII và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2015… Thực hiện công văn 491/HD-CĐCT, ngày 28/12/2010 của công đoàn Công thương Việt Nam, căn cứ tình hình thực tế, Ban thường vụ Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã hướng dẫn công đoàn cơ sở triển khai công tác nữ công năm 2011.

CĐ CNHC VN hỗ trợ CNVC nhân dịp Tết Tân Mão 2011

23/11/2010 03:59' PM
Để chuẩn bị đón Tết Tân Mão 2011, Ban thường vụ Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (CĐ CNHC VN) có chủ trương chỉ đạo CĐ cơ sở tham gia với lãnh đạo đơn vị đẩy mạnh sản xuất, nâng cao thu nhập, phấn đấu để mọi gia đình công nhân lao động, đoàn viên CĐ đều có Tết cổ truyền dân tộc vui vẻ, đầm ấm.

Hướng dẫn về tiêu chuẩn và hồ sơ khen thưởng của CĐ CNHC VN

23/11/2010 03:56' PM
Căn cứ luật thi đua khen thưởng; Căn cứ Quyết định số 777/QĐ-TLĐ ngày 26/5/2004 và Thông tri hướng dẫn số 93/TTr-TLĐ ngày 23/4/2004 về khen thưởng trong hệ thống tổ chức công đoàn (CĐ); Căn cứ theo Quyết định số 246/QĐ-CĐCT ngày 29/11/2007 của CĐ Công thương Việt Nam, Ban thường vụ CĐ Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (CNHC VN) gửi các CĐ cơ sở văn bản: “Hướng dẫn về tiêu chuẩn và hồ sơ khen thưởng của CĐ CNHC VN” để quán triệt và áp dụng tại CĐ cơ sở.

CĐ CNHC VN hướng dẫn CĐCS chấm điểm xếp loại CĐCS năm 2010

23/11/2010 03:51' PM
Thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Lần thứ I Công đoàn Công thương Việt Nam và chương trình công tác năm 2010 của Ban chấp hành Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (CNHC VN) khóa VIII về việc phát triển Đoàn viên và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2010, ngày 1/11/2010, Ban thường vụ CĐ CNHC VN đã có công văn số 136/ TCĐT-CĐHC gửi các công đoàn cơ sở đề nghị công đoàn cơ sở căn cứ Bản đăng ký xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2010 của đơn vị, bảng chấm điểm xếp loại công đoàn cơ sở (có sẵn biểu mẫu), tự chấm điểm và xếp loại công đoàn cơ sở.

CĐ Công nghiệp Hóa chất Việt Nam: kết quả thực hiện quý III/ 2010-nhiệm vụ công tác quý IV/2010

15/10/2010 03:09' PM

Quý III/2010, hoạt động công đoàn của Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (CĐ CN HCVN) đã được triển khai với nhiều thuận lợi nhờ tiếp tục nhận được sự phối hợp, tạo điều kiện, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn HCVN và lãnh đạo các đơn vị thành viên.

Phong trào CNVC-LĐ nhiệm kỳ 2007-2010 công ty CP Phân lân Ninh Bình

15/10/2010 03:07' PM
Thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu Công đoàn (CĐ) Công ty CP Phân lân Ninh Bình lần thứ XII (nhiệm kỳ 2007-2010), tập thể cán bộ, đoàn viên CĐ Công ty đã nỗ lực cố gắng cùng chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong đơn vị không ngừng khắc phục vượt qua khó khăn tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra hàng năm, xây dựng Công ty ổn định và phát triển, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh xuất sắc, góp phần xây dựng CĐ Công nghiệp Hóa chất Việt Nam phát triển vững mạnh.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,