CĐ CNHCVN hướng dẫn công tác nữ công năm 2011

24/01/2011 02:54' PM
Năm 2011 là năm đầu tiên của thập niên mới, là năm đất nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng cộng sản Việt Nam, bầu cư Quốc hội khóa XIII và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2015… Thực hiện công văn 491/HD-CĐCT, ngày 28/12/2010 của công đoàn Công thương Việt Nam, căn cứ tình hình thực tế, Ban thường vụ Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã hướng dẫn công đoàn cơ sở triển khai công tác nữ công năm 2011.

Vinachem: Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2010

24/01/2011 10:30' AM
Thực hiện điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2010 đối với các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Khen thưởng cho các tổ chức Đảng, Đảng viên có thành tích xuất sắc năm 2010

01/01/1900 12:00' AM
Ngày 18 tháng 01 năm 2010, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã có các Quyết định khen thưởng cho các tổ chức Đảng, Đảng viên thuộc Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam:

CĐ CNHC VN hỗ trợ CNVC nhân dịp Tết Tân Mão 2011

23/11/2010 03:59' PM
Để chuẩn bị đón Tết Tân Mão 2011, Ban thường vụ Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (CĐ CNHC VN) có chủ trương chỉ đạo CĐ cơ sở tham gia với lãnh đạo đơn vị đẩy mạnh sản xuất, nâng cao thu nhập, phấn đấu để mọi gia đình công nhân lao động, đoàn viên CĐ đều có Tết cổ truyền dân tộc vui vẻ, đầm ấm.

Hướng dẫn về tiêu chuẩn và hồ sơ khen thưởng của CĐ CNHC VN

23/11/2010 03:56' PM
Căn cứ luật thi đua khen thưởng; Căn cứ Quyết định số 777/QĐ-TLĐ ngày 26/5/2004 và Thông tri hướng dẫn số 93/TTr-TLĐ ngày 23/4/2004 về khen thưởng trong hệ thống tổ chức công đoàn (CĐ); Căn cứ theo Quyết định số 246/QĐ-CĐCT ngày 29/11/2007 của CĐ Công thương Việt Nam, Ban thường vụ CĐ Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (CNHC VN) gửi các CĐ cơ sở văn bản: “Hướng dẫn về tiêu chuẩn và hồ sơ khen thưởng của CĐ CNHC VN” để quán triệt và áp dụng tại CĐ cơ sở.

CĐ CNHC VN hướng dẫn CĐCS chấm điểm xếp loại CĐCS năm 2010

23/11/2010 03:51' PM
Thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Lần thứ I Công đoàn Công thương Việt Nam và chương trình công tác năm 2010 của Ban chấp hành Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (CNHC VN) khóa VIII về việc phát triển Đoàn viên và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2010, ngày 1/11/2010, Ban thường vụ CĐ CNHC VN đã có công văn số 136/ TCĐT-CĐHC gửi các công đoàn cơ sở đề nghị công đoàn cơ sở căn cứ Bản đăng ký xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2010 của đơn vị, bảng chấm điểm xếp loại công đoàn cơ sở (có sẵn biểu mẫu), tự chấm điểm và xếp loại công đoàn cơ sở.

Đảng bộ Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao- Những nhiệm vụ đặt ra trong nửa cuối nhiệm kỳ 2007- 2012

20/10/2010 04:22' PM
Mục tiêu đặt ra cho đảng bộ Công ty trong nửa nhiệm kỳ cuối là: Phát huy mọi tiền năng cho đầu tư đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại hoá để nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường, xây dựng công ty thành trung tâm sản xuất, kinh doanh phân bón, hóa chẩt phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,