CĐ CN HCVN: Hướng dẫn công tác tuyên truyền năm 2012

01/01/1900 12:00' AM
Thực hiện hướng dẫn số 26/HD-CĐCT, ngày 10 tháng 2 năm 2012 của Công đoàn Công thương Việt Nam, Công đoàn CN HCVN đã có văn bản số 25/HD-CĐHC hướng dẫn công tác tuyên truyền năm 2012 tới các công đoàn cơ sở trực thuộc.

CĐ CN HCVN: Triển khai các hoạt động “Tháng công nhân” năm 2012

01/01/1900 12:00' AM
Ngày 01/03/2012, Công đoàn CN HCVN đã ban hành công văn số 24/CĐHC về việc triển khai các hoạt động “Tháng công nhân” năm 2012 sâu rộng trong đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ), công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) của toàn ngành hóa chất.

CĐ Công nghiệp HCVN: Thông báo của Hội đồng quỹ xã hội hóa chất

07/02/2012 04:31' PM
Ngày 05/01/2012, Hội đồng quỹ Xã hội Hóa chất đã họp đánh giá hoạt động của quỹ trong 2 năm 2010 – 2011, triển khai phương hướng hoạt động của những năm tiếp theo; đồng thời kiện toàn Hội đồng quản lý quỹ. Hội đồng quản lý quỹ quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ Quỹ xã hội Hóa chất theo văn bản số: 06/TB-QXHHC ký ngày 01/02/2012

CĐ Công nghiệp HCVN: hướng dẫn công tác BHLĐ năm 2012

01/01/1900 12:00' AM
Thực hiện Nghị quyết 5b ngày 8/7/2005 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đẩy mạnh công tác bảo hộ Lao động (BHLĐ) của tổ chức công đoàn trong tình hình mới và kế hoạch công tác của Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam năm 2012 xác định công tác Bảo hộ lao động là nhiệm vụ quan trọng, Ban thường vụ Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đề nghị Công đoàn cơ sở cần tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt một số nội dung cơ bản về công tác BHLĐ theo văn bản hướng dẫn số: 05/CSPL-CĐHC ký ngày 02/02/2012

Triển khai phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

01/01/1900 12:00' AM
Thực hiện nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội lần thứ I Công đoàn Công thương Việt Nam và chương trình công tác năm 2012 của Ban chấp hành Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam khóa VIII về việc phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2012.

CĐ Công nghiệp HCVN: hướng tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI

01/01/1900 12:00' AM
Hướng tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, ngày 06/02/2012, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã ký văn bản hướng dẫn về việc tuyên truyền Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI với mục đích:

CĐ Công nghiệp HCVN: Hướng dẫn chương trình công tác nữ công năm 2012

01/01/1900 12:00' AM
Thực hiện sự chỉ đạo theo Công văn số 18/CĐCT ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Công đoàn Công thương Việt Nam về việc Hướng dẫn hoạt động nữ công năm 2012; từ tình hình đặc điểm trên, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã có văn bản số: 08/NC-CĐHC để hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác nữ công năm 2012.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,