Đảng bộ Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao- Những nhiệm vụ đặt ra trong nửa cuối nhiệm kỳ 2007- 2012

Hồng Liên
04:22' PM - Thứ tư, 20/10/2010

Trong 3 năm đầu của nhiệm kỳ 2007- 2012, Đảng bộ Công ty cổ phần Supe phốtphát và Hoá chất Lâm Thao đã lãnh đạo Công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khoá XXII trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty. Nhưng với sự đồng thuận, sự đoàn kết trong lãnh đạo và chỉ đạo tổ chức thực hiện, nhạy bén trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, Đảng bộ Công ty đã làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ, đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ mới.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng mức tăng trưởng bình quân 3 năm qua (2007- 2009)của Công ty đạt 6,8%, trong đó năm 2009 đạt 7,6%; Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2009 đạt 1.062 tỷ đồng; 6 tháng đầu năm 2010 đạt 532 tỷ đồng; nộp ngân sách 99,63 tỷ đồng; lợi nhuận năm 2009 đạt 97,23 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt 5,3 triệu đồng/ người/ tháng; sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm chính đều có mức tăng rõ rệt.

Trong 3 năm qua, trên cơ sở những mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ và giải pháp mà Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXII đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty đã quán triệt sâu sắc nội dung nghị quyết đến các chi đảng bộ cơ sở và từng thành viên, kết hợp với vận dụng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của tỉnh uỷ Phú Thọ ở từng thời kỳ để cụ thể hoá, xây dựng thành chương trình, giải pháp lãnh đạo cụ thể cho cả khoá cũng như hàng quý, hàng năm. Trên cơ sở đó, đảng bộ đã luôn bám sát tình hình thị trường, tập trung lãnh đạo công ty thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân trong 3 năm 2007- 2009 là 6,8 %. Đặc biệt, tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo niềm tin và động viên tinh thần vượt khó của cán bộ, đảng viên, công nhân lao động, nỗ lực phấn đấu lao động sáng tạo để đưa Công ty vượt qua mọi khó khăn và tiếp tục phát triển.

Trong các năm 2007, 2008, 2009 trong điều kiện nền kinh tế trong nước gặp không ít khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của Công ty, song Công ty đã nỗ lực hết mình, duy trì sản xuất kinh doanh, việc làm và thu nhập của người lao động được ổn định.

3 năm qua, đảng bộ Công ty đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; giữ vững ổn định chính trị; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức cơ sở đảng; đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên

Đảng bộ Công ty đã tổ chức tốt các công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, củng cố kiện toàn cơ sở đảng. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm được thực hiện nghiêm túc. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh hàng năm đạt 96%; trong đó 38% cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao bình quân là 97%. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, nửa nhiệm kỳ qua đã kết nạp được 132 đảng viên; mở lớp bồi dưỡng tìm hiểu về đảng cho 144 quần chúng ưu tú, mở lớp bồi dưỡng lý luận cho 131 đảng viên mới.

Mục tiêu đặt ra cho đảng bộ Công ty trong nửa nhiệm kỳ cuối là: Phát huy mọi tiền năng cho đầu tư đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại hoá để nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường, xây dựng công ty thành trung tâm sản xuất, kinh doanh phân bón, hóa chẩt phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững. Đồng thời, sản xuất kinh doanh đa ngành nghề, lấy phân bón làm trọng tâm. Chú trọng nâng cao uy tín thương hiệu phân bón Lâm Thao trên cơ sở phát trển năng lực sản xuất các sản phẩm truyền thống hiện có, nghiên cứu đầu tư sản phẩm phân bón, hoá chất mới và luôn quan tâm nâng cao chất lượng sản phẩm. Tăng cường chế biến supe lân và NPK cho xuất khẩu. Bên cạnh đó, xây dựng phương án phát triển các sản phẩm phân hữu cơ, phân vi sinh theo hướng phát triển nền sản xuất nông nghiệp sạch.

Công ty phấn đấu có mức tăng trưởng hàng năm, dự kiến từ nay đến năm 2012 đạt giá trị sản xuất công nghiệp 2.797 tỷ đồng; doanh thu tiêu thụ phấn đấu đạt 9.137 tỷ đồng; lợi nhuận phấn đấu đạt trên 560 tỷ; nộp ngân sách 295 tỷ; thu nhập bình quân phấn đấu đạt 7,12 triệu đồng/ người/ tháng.

Về công tác xây dựng đảng, Đảng bộ Công ty sẽ tăng cường xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng mô hình hoạt động hiệu quả của tổ chức Đảng và các tổ chức quần chúng. Phấn đấu mỗi năm có trên 96% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, trên 98% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp bình quân mỗi năm 40- 50 đảng viên mới; các tổ chức đoàn thể quần chúng phấn đấu đạt vững mạnh, xuất sắc.

Có thể nói, những thành tựu mà đảng bộ Công ty giành được trong thời gian hơn nửa nhiệm kỳ qua chính là tiền đề, là cơ sở để các đảng viên trong công ty thêm giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng, phát huy cao độ vai trò và trách nhiệm của đảng viên, đóng góp trí tuệ và công sức vào việc xây dựng và phấn đấu đưa công ty phát triển nhanh và ngày càng bền vững.

Với truyền thống tốt đẹp của đơn vị ba lần được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng, với tinh thần đoàn kết, lao động cần cù sáng tạo, với kinh nghiệm rút ra trong quá trình lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị những năm qua, Đảng bộ công ty Cổ phần Supephốt phát và Hóa chất Lâm Thao nhất định sẽ vượt qua được mọi khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu kinh tế xã hội mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXII đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ thị và Nghị quyết của Ban chấp Hành đảng bộ tỉnh Phú Thọ và Ban chấp hành Trung ương Đảng, quyết tâm phấn đấu xây dựng Công ty ngày càng phát triển toàn diện, bền vững.

H.L

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,