CĐ Công nghiệp HCVN: Thông báo của Hội đồng quỹ xã hội hóa chất

07/02/2012 04:31' PM
Ngày 05/01/2012, Hội đồng quỹ Xã hội Hóa chất đã họp đánh giá hoạt động của quỹ trong 2 năm 2010 – 2011, triển khai phương hướng hoạt động của những năm tiếp theo; đồng thời kiện toàn Hội đồng quản lý quỹ. Hội đồng quản lý quỹ quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ Quỹ xã hội Hóa chất theo văn bản số: 06/TB-QXHHC ký ngày 01/02/2012

CĐ Công nghiệp HCVN: hướng dẫn công tác BHLĐ năm 2012

01/01/1900 12:00' AM
Thực hiện Nghị quyết 5b ngày 8/7/2005 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đẩy mạnh công tác bảo hộ Lao động (BHLĐ) của tổ chức công đoàn trong tình hình mới và kế hoạch công tác của Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam năm 2012 xác định công tác Bảo hộ lao động là nhiệm vụ quan trọng, Ban thường vụ Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đề nghị Công đoàn cơ sở cần tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt một số nội dung cơ bản về công tác BHLĐ theo văn bản hướng dẫn số: 05/CSPL-CĐHC ký ngày 02/02/2012

Triển khai phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

01/01/1900 12:00' AM
Thực hiện nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội lần thứ I Công đoàn Công thương Việt Nam và chương trình công tác năm 2012 của Ban chấp hành Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam khóa VIII về việc phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2012.

CĐ Công nghiệp HCVN: hướng tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI

01/01/1900 12:00' AM
Hướng tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, ngày 06/02/2012, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã ký văn bản hướng dẫn về việc tuyên truyền Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI với mục đích:

CĐ Công nghiệp HCVN: Hướng dẫn chương trình công tác nữ công năm 2012

01/01/1900 12:00' AM
Thực hiện sự chỉ đạo theo Công văn số 18/CĐCT ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Công đoàn Công thương Việt Nam về việc Hướng dẫn hoạt động nữ công năm 2012; từ tình hình đặc điểm trên, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã có văn bản số: 08/NC-CĐHC để hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác nữ công năm 2012.

Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam: tập huấn công tác kiểm tra công đoàn

17/10/2011 03:01' PM
Để nâng cao chất lượng hoạt động của UBKT công đoàn các cấp, ngày 14/10/2011 tại Hội trường Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc, Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ hoạt động của UBKT Công đoàn cho gần 100 đồng chí là Chủ tịch, phó chủ tịch, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT công đoàn các cơ sở trực thuộc Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam.

Công đoàn Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc khai mạc giải cầu lông truyền thống năm 2011

26/09/2011 09:13' AM
Nhằm nâng cao ý thức và đẩy mạnh phong trào rèn luyện sức khoẻ, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, ngày 21/9/2011, Công đoàn Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc đã tổ chức khai mạc giải cầu lông truyền thống năm 2011.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,