CĐ Công nghiệp HCVN: Thông báo của Hội đồng quỹ xã hội hóa chất

04:31' PM - Thứ ba, 07/02/2012
Ngày 05/01/2012, Hội đồng quỹ Xã hội Hóa chất đã họp đánh giá hoạt động của quỹ trong 2 năm 2010 – 2011, triển khai phương hướng hoạt động của những năm tiếp theo; đồng thời kiện toàn Hội đồng quản lý quỹ. Hội đồng quản lý quỹ quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ Quỹ xã hội Hóa chất theo văn bản số: 06/TB-QXHHC ký ngày 01/02/2012
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,