Công đoàn Công ty CP Cao su Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tổng kết vinh danh Tổ trưởng sản xuất và công nhân điển hình tiến tiến 5 năm (2014-2018)

Phạm Huệ
12:06' PM - Thứ tư, 03/04/2019

Ngày 29 tháng 3 năm 2019, Công đoàn Công ty CP Cao su Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tổng kết vinh danh Tổ trưởng sản xuất và công nhân điển hình tiến tiến 5 năm (2014-2018).

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Tiến Dũng, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo công ty CP Cao su Đà Nẵng và hơn 150 đại biểu là Tổ trưởng sản xuất và công nhân điển hình tiến tiến.

Trong những năm qua Công đoàn phối hợp với Lãnh đạo Công ty tổ chức nhiều Phong trào thi đua và đạt được nhiều kết quả. Trong 5 năm qua, phong trào thực hành tiết kiệm chống lãng phí được triển khai thiết thực và có hiệu quả, các đơn vị đã chủ động nâng cao vai trò tự chủ, tuyên truyền CBCNV đơn vị mình. Thi đua, khen thưởng được coi là một trong những biện pháp quan trọng, là động lực để phát huy vai trò, năng lực của CBCNV, phấn đấu nâng cao chất lượng và hiệu quả SXKD của công ty

Hằng kỳ đánh giá thi đua, Hội đồng thi đua khen thưởng công ty họp xét kết quả đạt được để xét thưởng thi đua hàng kỳ, chỉ đạo các đơn vị xí nghiệp xây dựng kế hoạch tiết kiệm NVL, Tiết kiện điện, hơi, chi phí quản lý, chi phí bán hàng, chi phí tài chính nhằm mục đích hạ giá thành. Kết quả qua 5 năm tiết kiệm được 147,5 tỷ đồng tăng 24 % so với kết quả năm năm trước.

Các XN đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp quản lý, cải tiến nhằm giảm tỷ lệ tiêu hao trong quá trình sản xuất. Đặc biệt Xí nghiệp Đắp lốp trong năm 2018 đã ban hành định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho một số khâu khâu mang tính quyết định như: Ép đùn săm, ép đùn mặt lốp, gia công phôi yếm… nhằm nâng cao trách nhiệm của NLD và quản lý liên quan. Nhờ đó, năm qua XN Đắp lốp đã đóng góp khá hiệu quả trong phong trào thi đua, thực hành tiết kiệm của Công ty.

Phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật thực sự là truyền thống quý báu của Công ty từ hàng chục năm nay. Lợi ích từ phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật của các đơn vị là rất lớn, đã góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết quả như sau:

Năm 2014 là 177 giải pháp số tiền làm lợi 8,2 tỷ đồng

Năm 2015 là 121 giải pháp số tiền làm lợi 42 tỷ đồng

Năm 2016 là 129 giải pháp số tiền làm lợi 19 tỷ đồng

Năm 2017 là 116 giải pháp số tiền làm lợi 38 tỷ đồng

Năm 2018 là 151 giải pháp số tiền làm lợi 39 tỷ đồng

Qua 5 năm làm lợi 146 tỷ đồng

Tổng sáng kiến tổng kết 5 năm tăng về số lượng cũng như số tiền làm lợi. điều đặc biệt là giai đoạn 5 năm 2014-2018 số tiền thưởng cho các sáng kiến đã bước đầu có căn cứ theo giá trị làm lợi nên tiền thưởng cao. Nếu so với 5 năm trước tiền thưởng sáng kiến tăng gấp 3,7 lần.

Dẫn đầu trong phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật là các đơn vị như: Phòng Nghiên cứu và phát triển, Phòng Kỹ thuật cơ năng, Xí nghiệp săm lốp ô tô, XĐXM, Radial, Cán luyện…

Để ghi nhận những đóng góp to lớn của CBCNV Tổng Liên đoàn lao động VN đã tặng 27 Bằng lao động sáng tạo cho 25 cá nhân.

Ngoài một số phong trào tiêu biểu trên, Các phong trào thi đua trong thời kỳ đổi mới đã có nhiều thay đổi về chất với nhiều nội dung phong phú, không hình thức phô trương, lấy năng suất, chất lượng, hiệu quả làm trọng tâm, gắn liền với nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị như: Phong trào tăng cường công tác quản lý sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao của xí nghiệp săm lốp xe đạp xe máy: Từ phong trào này, 5 năm qua Xí nghiệp săm lốp xe đạp xe máy đã phấn đấu năng suất tăng lên gần 25%;Phong trào đảm bảo vệ sinh môi trường của xí nghiệp Cán luyện: Ngoài việc tham gia sản xuất cung cấp bán thành phẩm cho các đơn vị bạn, xí nghiệp là nơi chế biến nguyên liệu đầu vào nên nguy cơ về vệ sinh công nghiệp nếu so sánh với các đơn vị khác là cao nhất, thế nhưng bằng nhiều biện pháp kết hợp giữa chính quyền và đoàn thể, xí nghiệp đã được Ban Bảo hộ lao động, Hội đồng thi đua đánh giá là một đơn vị có phong trào bảo vệ vệ sinh môi trường tốt nhất Công ty.

Chính thông qua các phong trào thi đua này đã xuất hiện nhiệu tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc, hằng năm được vinh danh. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, bình xét, tôn vinh và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến đã có bước chuyển biến tích cực. Cùng với việc kịp thời bình chọn, công bố, tôn vinh, biểu dương chính thức bằng nhiều hình thức khen thưởng. Trong 5 năm qua đã có:3 công nhân lao động được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;36 công nhân lao động được bằng khen của Bộ Công thương;156 công nhân lao động được bằng khen của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Cũng tại Hội nghị này, đã tuyên dương vinh danh 142 tổ trưởng tiêu biểu và 19 công nhân lao động điển hình tiên tiến giai đoạn 2014-2018.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,