Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Hoàn thành Đại hội Đảng các Chi, Đảng bộ

11:14' AM - Thứ hai, 13/07/2020

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp và thực hiện Kế hoạch số 1763-KH/ĐU, ngày 10/10/2019 của Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ban hành về tổ chức Đại hội Đảng bộ, chi bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam lần thứ III và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã triển khai công tác tổ chức đại hội, bắt đầu từ đại hội điểm diễn ra ngày 08/5/2020. Cho đến ngày 30/6/2020, sau hơn hai tháng triển khai, 31 chi bộ, đảng bộ trong toàn Đảng bộ Tập đoàn đã tổ chức tiến hành xong đại hội.

Đại hội các chi bộ, đảng bộ thuộc Đảng bộ Tập đoàn đã được tổ chức thành công trong điều kiện hết sức đặc biệt: cả nước nói chung và các doanh nghiệp trong Tập đoàn vừa trải qua đại dịch Covid-19 với rất nhiều khó khăn, thách thức.

Tuy nhiên, công tác chuẩn bị đại hội đã theo đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo theo đúng quy trình, quy định. Các đại hội đã nâng cao chất lượng về báo cáo chính trị, không khí thảo luận cởi mở, đảm bảo khách quan, dân chủ. Tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở xác định đó là nhiệm vụ trọng tâm. Tất cả các đảng bộ trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, kịp thời theo đúng chỉ thị 35/CT-BCT của Bộ Chính trị.

Ngay từ những ngày đầu, Đảng ủy Tập đoàn đã thành lập 03 tổ công tác do đồng chí Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn, đồng chí Phó bí thư, Tổng giám đốc Tập đoàn, đồng chí và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn làm tổ trưởng các tổ, phân công chỉ đạo, cùng các thành viên trong tổ trực tiếp xuống để kiểm tra, giám sát và chỉ đạo từng đại hội.

Vì vậy, công tác chuẩn bị đại hội chu đáo, công phu, đúng quy định, phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn, các chi đảng bộ đã chủ động, sáng tạo, chỉ đạo quyết liệt để tổ chức đại hội các chi, đảng bộ cơ sở và trực thuộc.

Đề án nhân sự đều được các đơn vị chuẩn bị chu đáo, nhân sự giới thiệu về cấp ủy, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Việc thảo luận ở nhiều đại hội sôi nổi, thẳng thắn, tạo bẩu không khí dân chủ và đoàn kết. Quy chế bầu cử trong đảng được thực hiện nghiêm túc, khách quan. Công tác chuẩn bị văn kiện đã được chú trọng, nhiều cấp ủy đã bám sát thực tế với nhiều điểm mới.

Tại các đại hội, không khí thảo luận góp ý vào báo cáo chính trị của từng chi bộ, đảng bộ và văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII hết sức sôi nổi. Các tham luận đã bám sát nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của từng đơn vị, đưa ra các góp ý xác thực và cần thiết cho sự phát triển của đơn vị trong 5 năm tới. Điển hình như Công ty Phân bón Miền Nam, Cao su Miền Nam, Pin ắc quy Miền Nam, Phân lân Văn Điển, Đạm Ninh Bình…

Đánh giá kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn nhận định: đây là kỳ đại hội có nhiều bước chuẩn bị rất kỹ, từ công tác nhân sự đến thảo luận rất kỹ, làm cho đại hội đảm bảo chất lượng và tiến độ. Chương trình được thảo luận tại đại hội nghiêm túc, công tác nhân sự được đổi mới: nhân sự của nhiệm kỳ trước, nhân sự của nhiệm kỳ sau được chặt chẽ. Đảng bộ Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam là đại hội trực tiếp bầu bí thư cũng được triển khai chặt chẽ, đúng quy định.

Nhìn chung công tác chuẩn bị nhân sự tại các đại hội công khai, đúng quy trình, thủ tục, với mục tiêu là chọn lựa đội ngũ cán bộ đủ tài, có kinh nghiệm thực tiễn có thể đảm đương được tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Đặc biệt là tinh thần dân chủ được phát huy mạnh mẽ. Qua đó, giúp các đơn vị lựa chọn được đội ngũ cán bộ có chất lượng, có năng lực và phẩm chất để đưa đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống.

Các đại hội đã dân chủ trong thảo luận, lựa chọn nhân sự chặt chẽ, nghiêm túc, dân chủ, công khai, đặc biệt lựa chọn đội ngũ có năng lực phẩm chất bầu vào BCH khóa mới.

Như vậy sau hơn hai tháng triển khai đại hội cấp cơ sở tại Đảng bộ Tập đoàn đã thành công tốt đẹp. Các chi bộ, đảng bộ đã bầu chọn nhân sự cấp ủy chi bộ, BCH đảng bộ của đơn vị mình và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hồng Liên

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,