Hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2010

k.zCông đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam
01:57' PM - Thứ sáu, 18/06/2010

Trong 6 tháng đầu năm 2010, công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (CĐ CN HCVN) đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Tập đoàn HCVN trong công tác chỉ đạo, chủ động sâu sát cơ sở (CS), tham gia cùng doanh nghiệp tuyên truyền động viên công nhân lao động (CNLĐ) tháo gỡ khó khăn, duy trì phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, tiết kiệm, giảm định mức tiêu hao, đảm bảo chất lượng, sản xuất an toàn, đẩy mạnh phong trào CNLĐ và hoạt động CĐ.

Ngay từ đầu năm, CĐ đã phối hợp với lãnh đạo Tập đoàn HCVN phát động các phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, chào mừng đại hội nhiệm kỳ các CĐCS, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, đặc biệt là chào mừng Đại hội Đại biểu Công nhân viên chức Tập đoàn lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước Tập đoàn Lần thứ III; tập trung các biện pháp tuyên truyền học tập tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ Công nghiệp hóa–Hiện đại hóa đất nước; xây dựng các biện pháp khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí, sản xuất an toàn; chỉ đạo các đơn vị thành viên tổ chức Đại hội Công nhân viên chức, Hội nghị Người lao động, với kết quả có 9/10 Công ty Nhà nước, Công ty TNHH 1 thành viên đã tổ chức Đại hội Công nhân viên chức; 3/3 đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức cơ quan; 25/31 đơn vị cổ phần đã mở Hội nghị CNLĐ.

Một số đơn vị cổ phần hóa 100% vốn cổ đông bị ảnh hưởng suy thoái kinh tế từ năm 2009, bị cạnh tranh, bán hàng khó khăn, Thường trực Ban thường vụ CĐ quan tâm chia sẻ khó khăn, chỉ đạo CĐCS chủ động làm tốt công tác tư tưởng, nắm bắt tình hình, động viên người lao động hiểu và chia sẻ cùng doanh nghiệp.

CĐ đã tham gia với lãnh đạo Tập đoàn hoàn thiện mô hình tổ chức, quản lý và hoạt động tại cơ quan Tập đoàn theo mô hình trách nhiệm hữu hạn Nhà nước 1 thành viên; tham gia xây dựng hoàn thiện Điều lệ quản lý và quy chế hoạt động của Tập đoàn; tham gia phê duyệt phương án chuyển Công ty Xuất nhập khẩu Hóa chất hoạt động theo mô hình Công ty TNNHH 1 thành viên, Công ty Phân bón Miền Nam và Công ty Phân bón Bình Điền chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần; phối hợp với Ban quản lý Dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình chuẩn bị nội dung phát động liên kết thi đua quốc tế, đẩy nhanh và đảm bảo tiến độ xây dựng các hạng mục của Dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình sớm chuyển tiếp giai đoạn đầu tư.

Hoạt động xã hội từ thiện được duy trì, đẩy mạnh thông qua hoạt động thăm và tặng quà Tết Nguyên Đán tại Công ty TNHH 1 thành viên Apatit Việt Nam, Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Công ty TNHH 1 thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Công ty CP Pin Xuân Hòa, Nhà máy DAP-VINACHEM; thăm chuyên gia và công nhân Trung Quốc trên công trình xây dựng Nhà máy Đạm Ninh Bình; thăm tặng quà các cụ lão thành Cách mạng trong Ngành, Ban Liên lạc Hưu trí Hóa chất, công nhân bị tai lao động nặng, gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt; vận động đóng góp xây dựng quỹ từ thiện thông qua việc đóng góp tự nguyện của cán bộ công nhân viên chức; chỉ đạo CĐCS đẩy mạnh phong trào xây dựng Mái ấm CĐ, phấn đấu hết năm 2010 xóa hết nhà tranh tre nứa lá cho công nhân khó khăn trong Tập đoàn và phối hợp với Tập đoàn thực hiện chương trình 30A của Chính phủ xóa nghèo cho các huyện nghèo…

Ngoài ra, CĐ CNHC VN còn chỉ đạo triển khai công tác tổ chức khen thưởng năm 2009 xây dựng chương trình biện pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2010, xây dựng chương trình công tác CĐ năm 2010 và triển khai thực hiện đăng ký xây dựng CĐCS vững mạnh, đăng ký các công trình chào mừng các sự kiện lớn năm 2010, phát triển đoàn viên mới, triển khai kế hoạch chuẩn bị tiến hành tổ chức Đại hội CĐ hết nhiệm kỳ năm 2010. Đến nay đã có 5 CĐCS tiến hành xong đại hội nhiệm kỳ, bầu và phân công nhiệm vụ Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra CĐ… ; chỉ đạo triển khai tổng kết đánh giá thực hiện công tác bảo hộ lao động năm 2009 kết hợp hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ XII và triển khai kế hoạch bảo hộ lao động tại CS năm 2010. Theo báo cáo, có 27 đơn vị đã thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; 24 đơn vị tổ chức tổng kết, phát động thi đua, tham gia biểu dương về công tác bảo hộ lao động với địa phương… Công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ CĐ các cấp tiếp tục được duy trì theo phương án CĐ Công thương phê duyệt. Trong 6 tháng đầu năm 2010, CĐ CNHC VN đã mở 2 lớp đào tạo cho 70 đồng chí là tổ trưởng, tổ phó, ủy viên Ban chấp hành các CĐCS; 03 lớp cho 141 đồng chí là ủy viên Ban chấp hành, chủ tịch, phó chủ tịch CĐCS và cử 07 đồng chí tham gia lớp giảng viên kiêm chức do CĐ Công thương, Viện FES và các chuyên gia CĐ Kim khí Đức đào tạo. Đặc biệt từ đầu năm đến nay, được sự hưởng ứng nhiệt tình của các thí sinh, lãnh đạo và Ban chấp hành CĐCS, sự chỉ đạo của Thường vụ Thường trực, sự hỗ trợ tích cực của các ban thuộc CĐ CNHC VN, Ban tuyên giáo-Nữ công, Ban Tổ chức –Đào tạo đã phối hợp hoàn thành công tác chuẩn bị tài liệu, chương trình, CS vật chất tổ chức Hội thi Cán bộ CĐ giỏi CĐ CNHC VN năm 2010 tại Hà Nội với 35 thí sinh đăng ký dự thi chính thức.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn, CĐ CNHC VN đã hoàn thành các thủ tục pháp lý đổi tên CĐ Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam thành CĐ CNHC VN, bầu bổ sung các ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Ban thường vụ và bầu bổ sung 1 đồng chí Phó Chủ tịch thay thế đồng chí nghỉ chế độ. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2010, CĐ CNHV CN đã ra quyết định thành lập CĐ Công ty Tài chính CP Hóa chất, ra mắt CĐ Ban quản lý Dự án Nhà máy DAP số 2, bàn giao CĐ Công ty TNHH Công nghiệp Hóa chất Miền Nam về Liên đoàn Lao động Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi được kiện toàn, Ban Nữ công – Tuyên giáo CĐ CNHC VN đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin của Tập đoàn, Bộ Công thương và triển khai công tác nữ công nhân viên chức năm 2010, chỉ đạo Ban Nữ công các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỉ niệm ngày 8/3 và kỉ niệm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, đồng thời chỉ đạo CĐCS phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tổ chức xét khen thưởng và tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua Giỏi việc nước-Đảm việc nhà từ CS giai đoạn 2006-2010.

Trong 6 tháng đầu năm 2010, có 5 tập thể và 7 cá nhân thuộc CĐCS được Bộ trưởng Bộ Công thương tặng Bằng khen về thành tích Vì sự tiến bộ của phụ nữ. CĐ CNHC VN đã xét và đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen và Huy hiệu Lao động sáng tạo cho 28 cán bộ lãnh đạo, công nhân kỹ thuật của 5 đơn vị và hiện đang hoàn thiện hồ sơ của 4 đơn vị với 30 cá nhân báo cáo thành tích đề nghị tặng Bằng Lao động sáng tạo.

Nhìn chung, nhờ sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của lãnh đạo Bộ Công thương, lãnh đạo các địa phương, Đảng ủy Tập đoàn HCVN và CĐ cấp trên, lãnh đạo Tập đoàn đã đoàn kết, năng động chỉ đạo các đơn vị thành viên phối hợp cùng CĐCS thành viên vượt qua khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Tuy nhiên, tại một số đơn vị, phong trào thi đua vẫn chưa được chú trọng, nhất là phong trào tập hợp ý tưởng và sáng kiến tiết kiệm; một số đơn vị chưa quan tâm đến việc xây dựng tiêu chuẩn, điều tra CNLĐ khó khăn; công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ có biểu hiện chủ quan… Phát huy thành tích đã đạt được, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên, CĐ CNHC VN sẽ phối hợp với CĐCS khắc phục các tồn tại, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác công đoàn 6 tháng cuối năm cũng như cả năm 2010.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,