Hội nghị Đại biểu Người Lao động Công ty CP Cao su Đà Nẵng

10:39' AM - Thứ sáu, 19/06/2020

Ngày 17 tháng 6 năm 2020, Công ty CP Cao su Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020. Đến dự và chỉ đại Hội nghị có đồng chí Bùi Thế Chuyên, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; đồng chí Nguyễn Huy Thông, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam cùng Lãnh đạo Công ty và các đại biểu đại diện cho Người lao động Công ty CP Cao su Đà Nẵng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người Lao động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; tình hình thực hiện thi đua, khen thưởng, kỳ luật, giải quyết thắc mắc khiếu nại,... liên quan đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của Người lao động; Quán triệt sâu rộng và triển khai thực hiện có hiệu quả các công việc và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2020.

Năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn như mất cân đối lao động nên năng suất suy giảm; công tác tiêu thụ khó khăn trên thị trường do áp lực cạnh rất lớn, đặc biệt là lốp ô tô Trung Quốc xuất xứ Đông Nam Á do được hưởng thuế suất bằng 0%... Trước tình hình khó khăn, Ban lãnh đạo Công ty đã đưa ra những giải pháp ứng phó phù hợp mang lại kết quả sản xuất kinh doanh cao, tăng quỹ lương và nâng cao thu nhập cho Người Lao động, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra so với năm 2018. Giá trị SXCN đạt 110%; Doanh thu đạt 108%; Lợi nhuận đạt 176%; Thu nhập bình quân của Người Lao động đạt 125%.

Với những thành tích đạt được, năm 2019, Công ty đã vinh dự được tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Cờ thi đua Xuất sắc của UBND TP Đà Nẵng năm 2019; Danh hiệu:“Top những đơn vị có doanh thu và lợi nhuận cao nhất Tập đoàn Hóa chất Việt Nam”; Được Tập đoàn HCVN đề nghị tặng cờ thi đua của Thủ Tướng Chính phủ.

Năm 2020, nhận định là năm gặp nhiều khó khăn, Ban Lãnh đạo Công ty đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ, phấn đấu đạt giá trị SXCN 4.331 tỷ đồng, doanh thu 4.360 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 280 tỷ đồng, đồng thời ổn định thu nhập cho Người Lao động. Theo đó, trong năm 2020, công tác điều hành phải quyết liệt, cần phải tập trung theo phương châm: Tăng cường công tác quản trị Công ty, quản trị sản xuất thật hiệu quả, tăng cường quản lý chi phí, xây dựng đội ngũ làm công tác KHKTvững mạnh, đoàn kết, phát huy nội lực tìm các biện pháp giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, cải thiện điều kiện làm việc và đảm bảo thu nhập cho người lao động. Công tác kế hoạch phải tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò trung tâm cầu nối giữa sản xuất và tiêu thụ, phát huy vai trò tham mưu cho Ban điều hành trong hoạt động xây dựng phương án sản xuất kinh doanh. Công tác điều hành sản xuất phải bám sát các chỉ tiêu kế hoạch, đề cao trách nhiệm cá nhân trong quản lý và thực thi nhiệm vụ. Lấy thị trường làm mục tiêu, chất lượng sản phẩm làm nền móng cho sự ổn định và phát triển của công ty.

Kiện toàn đội ngũ làm công tác bán hàng, đẩy mạnh công tác xuất khẩu, tìm kiếm, khai thác thị trường mới; có chương trình, kế hoạch để phát triển thị trường một cách dài hạn đáp ứng yêu cầu đầu tư và tăng trưởng của Công ty trong những năm tới. Củng cố và hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng theo hướng chuyên nghiệp, tập trung hơn nữa công tác marketing, quảng bá thương hiệu DRC tại thị trường nước ngoài.

Tiếp tục triển khai thiết kế các sản phẩm mới TBR, TBB cho thị trường Mỹ và Brazil, thường xuyên áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, đẩy mạnh các chương trình hợp tác với các chuyên gia đầu ngành về công nghệ ôtô trên thế giới để không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm DRC. Tiếp tục bổ sung nguồn nguyên vật liêu mới thay thế để nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm, đồng thời thêm nguồn cung cấp tạo điều kiện mua được nguyên vật liệu với giá cạnh tranh nhất. Rà soát lại các quy trình công nghệ, ban hành mới các định mức kỹ thuật theo hướng tiên tiến, sát thực tế, phấn đấu giảm hao hụt… nhằm tiết giảm tối đa các chi phí sản xuất. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm tạo ra giá trị gia tăng trong sản phẩm, tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Phối hợp tổ chức Công đoàn phát động phong trào thi đua lao động sản xuất; phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, lao động sáng tạo, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; xây dựng văn hóa Công ty; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tham nhũng. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường nhật của tất cả các cá nhân, đơn vị, các tổ chức đoàn thể Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thế Chuyên, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn và đồng chí Nguyễn Huy Thông, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã trao tặng cờ và bằng khen cho Người Lao động Công ty.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,