Chi bộ Ban Kỹ thuật – Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020

12:52' PM - Thứ sáu, 18/08/2017

Ngày 17/8/2017, tại Hà Nội, Chi bộ ban Kỹ Thuật Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020. Tham dự Đại hội có đồng chí Bùi Sơn Hải, phó chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn cùng toàn thể Đảng viên Chi bộ Ban Kỹ thuật.

Tại Đại hội, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017 nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, các đảng viên trong Chi bộ có sự đoàn kết, nhất trí cao; có ý thức giác ngộ chính trị tốt, có trách nhiệm trong công việc. Luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy và Ban lãnh đạo Tập đoàn; Chi bộ đã thực hiện tốt các nhiệm vụ quan trọng theo chức năng nhiệm vụ như: chỉ đạo các đơn vị tổ chức và phát động phong trào lao động sáng tạo, đề xuất cải tiến kỹ thuật; góp phần vào việc phát triển bền vững của Tập đoàn; Tất cả Đảng viên trong Chi bộ đã nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; thường xuyên nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng, nghiêm túc quán triệt và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tích cực tham gia cuộc đấu tranh về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020: Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng chi bộ đạt danh hiệu Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ; 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Thực hiện việc học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ Tập đoàn và cấp trên đạt 100%; Lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong chi bộ nâng cao vai trò trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, học tập, nâng cao năng lực và trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; Xây dựng và phát triển Ban Kỹ thuật giữ vị trí then chốt trong các hoạt động khoa học công nghệ của Tập đoàn. Làm tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo Tập đoàn về các lĩnh vực khoa học công nghệ, công tác môi trường và bảo vệ môi trường, kỹ thuật an toàn sản xuất, sửa chữa lớn, định mức tiêu hao nguyên nhiên liệu, bảo hộ lao động, nhằm hỗ trợ và chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, tiết giảm chi phí, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, gắn sản xuất kinh doanh với bảo vệ môi trường……

Bên cạnh đó, Đại hội cũng nêu ra những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như: Phát huy vai trò tham mưu cho Lãnh đạo Tập đoàn một cách hiệu quả các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban Kỹ thuật, nhằm thực hiện tốt các kế hoạch tổng thể phát triển của Tập đoàn và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp tại các đơn vị; Tham gia thực hiện các kế hoạch đầu tư chiều sâu các dự án sản xuất phân bón, các sản phẩm cao su, các sản phẩm hoá chất cơ bản, các sản phẩm nguồn điện hoá học, các sản phẩm chất tẩy rửa, khai thác và chế biến khoáng sản; Xây dựng và phát triển năng lực nghiên cứu triển khai. Chỉ đạo các hoạt động khoa học công nghệ của các đơn vị theo hướng tiếp cận công nghệ cao, công nghệ thân thiện môi trường, công nghệ có trình độ tự động hoá cao, công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới; Xây dựng và thúc đẩy chương trình năng suất, chất lượng tại các đơn vị. Nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trong Tập đoàn; Gắn kết hoạt động sản xuất kinh doanh với công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng cán bộ, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, làm tốt công tác giáo dục, tu dưỡng rèn luyện bản lĩnh cán bộ. Nâng cao chất lượng chuyên môn của các cán bộ trong Ban thông qua việc đào tạo và tự đào tạo. Tăng cường trao đổi, học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm, hướng dẫn lẫn nhau giữa các thành viên trong Ban để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp…

Đại hội cũng đã thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị, phương hướng nhiệm kỳ 2017 - 2020.Với tinh thần dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, viên chức, nhân viên và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị phát huy truyền thống của chi bộ đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020; xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, tập thể lao động xuất sắc, tổ chức đoàn thể vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch của đơn vị và Tập đoàn trong giai đoạn mới.

Đại hội đã bầu Chi ủy chi bộ gồm 03 đồng chí, đồng chí Lê Công An, Trưởng Ban Kỹ thuật tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ và Chi bộ đã biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội với sự nhất trí 100%.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,