Đại hội Ban Tổ chức Nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2022

09:45' AM - Thứ ba, 16/06/2020

Ngày 15 tháng 6 năm 2020, Chi bộ Ban Tổ chức Nhân sự đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Tú, Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn cùng toàn thể Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ.

Thay mặt Chi ủy Ban Tổ chức Nhân sự, đồng chí Nguyễn Huy Hiếu đã báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ luôn chú trọng trong việc nghiên cứu, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, quyết định, kết luận của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tập đoàn để định hướng, chỉ đạo trong công tác chuyên môn. Luôn hoàn thành tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn trong công tác tổ chức xây dựng Đảng: công tác cán bộ; các công tác liên quan đến quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch, bảo vệ chính trị nội bộ tại Đảng bộ Tập đoàn và các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn; công tác kết nạp đảng viên; công tác hướng dẫn, tổ chức đánh giá, xếp loại đảng viên hàng năm theo quy định và hướng dẫn của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; tham mưu trong công tác tổ chức Đại hội đảng tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Hoàn thành tốt việc tham mưu trong công tác quản lý Người đại diện phần vốn của Tập đoàn đầu tư tại doanh nghiệp khác theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn, Quy chế Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và pháp luật có liên quan. Tham mưu, giúp việc Lãnh đạo Tập đoàn để giải quyết các công việc liên quan đến chính sách lao động, tiền lương tại Công ty mẹ, các đơn vị trực thuộc. Hoàn thành công tác tham mưu, giúp việc Lãnh đạo Tập đoàn trong công tác sắp xếp, đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp, xây dựng cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty mẹ, các đơn vị trực thuộc, đơn vị sự nghiệp và các công ty con của Tập đoàn.

Chi bộ chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cơ hội cá nhân trong đội ngũ cán bộ, Đảng viên. Cán bộ Đảng viên chi bộ nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước tại Tập đoàn, đơn vị và nơi cư trú, luôn giữ đúng vai trò và trách nhiệm của người Đảng viên trong mọi lĩnh vực, chỉ đạo, lãnh đạo quần chúng, tuyên truyền, vận động CBCN,LĐ Tập đoàn hưởng ứng, thực hiện và chấp hành đầy đủ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Tập đoàn đề ra. Chi bộ đã triển khai tới toàn thể cán bộ đảng viên tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII). Chi bộ thực hiện nghiêm chỉnh chế độ làm việc theo Quy chế làm việc đã được ban hành, tổ chức tốt việc ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện và tư tưởng và hành vi lệch lạc (nói, viết, làm…) trái với quan điểm, chủ trưởng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và các nhiệm vụ được giao; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác. Không có hiện tượng vi phạm điều lệ đảng.

Công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại đảng viên hàng năm, Chi ủy đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đảm bảo các yêu cầu theo hướng dẫn của Trung ương và Đảng bộ Công ty. Trong nhiệm kỳ vừa qua. Chi bộ luôn đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ttrong nhiệm kỳ, Chi bộ đã kết nạp được 01 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 01 đồng chí, chuyển sinh hoạt đảng cho 03 đồng chí, tiếp nhận 02 đồng chí.

Tại Đại hội, các đảng viên đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào bản Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020, Phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2020; Báo cáo kiểm điểm chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; Bản dự thảo Chương trình hành động của Chi bộ Ban Tổ chức nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2022; Văn kiện Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Thay mặt Ban Thương vụ Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hữu Tú, Ủy viên BTV, thành viên HĐTV Tập đoàn đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ và ghi nhận những thành tích mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, các cán bộ Ban Tổ chức Nhân sự luôn gương mẫu, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tham mưu cho lãnh đạo Tập đoàn trong công tác tổ chức cán bộ và là chỗ dựa tin cậy của lãnh đạo Tập đoàn. Trong nhiệm kỳ tới đồng chí cũng mong muốn Chi bộ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua; Tập trung các nhiệm vụ trọng tâm, bám sát chỉ đạo của cấp trên, quán triệt sâu sắc chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức sau khi hợp nhất, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhất là trong công tác tham mưu cho lãnh đạo; Nâng cao hiệu quả hoạt động của của Chi bộ, phải là khâu đột phá trong công tác cán bộ của Tập đoàn. Đồng chí đề nghị, các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, khách quan, công tâm lựa chọn các đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để bầu vào cấp ủy đúng yêu cầu để thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tú, Ủy viên BTV, thành viên HĐTV Tập đoàn chúc mừng đồng chí Nguyễn Huy Hiếu

Sau thời gian làm việc khẩn trương và tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao. Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Huy Hiếu giữ giữ chức Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và 06 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chi bộ Ban Tổ chức Nhân sự

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,