Đại hội Chi bộ Ban Kỹ thuật nhiệm kỳ 2020 - 2022

12:01' PM - Thứ hai, 15/06/2020

Ngày 15 tháng 6 năm 2020, Chi bộ Ban Kỹ thuật đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế khuyết điểm, bài học kinh nghiệm nhiệm kỳ vừa qua; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ tới; Lựa chọn và bầu vào cấp ủy những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, năng lực công tác để xây dựng và lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên BTV, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, đồng chí Ngô Đại Quang, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn (sinh hoạt tại Chi bộ) cùng toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Ban Kỹ thuật.

Tại Đại hội, đồng chí Phan Thanh Bình, Bí thư chi bộ báo cáo trước Đại hội kết quả thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Theo đó, nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ Ban Kỹ thuật đã lãnh đạo, chỉ đạo, khuyến khích, hướng dẫn các đơn vị thành viên triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật trong tất cả các lĩnh vực công nghệ, thiết bị, kinh doanh và quản lý. Hoàn thành việc triển khai và nghiệm thu 17 nhiệm vụ KHCN cấp Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Kết quả nghiên cứu, ứng dụng các nhiệm vụ KHCN đã góp phần quan trọng trong việc định hướng phát triển, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, tài nguyên, bảo vệ môi trường và sức khỏe người lao động. Công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về BVMT cho CBCNV trong toàn Tập đoàn được đẩy mạnh, đặc biệt chú trọng việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho lãnh đạo của các doanh nghiệp về tầm quan trọng của BVMT trong sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Hàng năm tổ chức kiểm tra, rà soát công tác bảo vệ môi trường ở các đơn vị; phối hợp với các đơn vị xử lý kịp thời và có hiệu quả khi có những sự cố bất thường về môi trường xẩy ra. Giám sát chặt chẽ và tư vấn thường xuyên việc tuân thủ các quy định của Luật Bảo vệ Môi trường đối với các đơn vị. Tham mưu cho Lãnh đạo tổ chức kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động và công tác bảo hộ lao động tại nhiều đơn vị thành viên của Tập đoàn. Công tác Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn được Lãnh đạo Tập đoàn cũng như Lãnh đạo các đơn vị thành viên đặc biệt quan tâm; hàng năm, trước mùa mưa bão Ban đều tham mưu cho Lãnh đaọ tổ chức các cuộc kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra an toàn các hồ đập, bãi thải.

Chi bộ luôn quan tâm thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, luôn nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các cán bộ, chuyên viên trong Ban để kịp thời động viên chia sẻ những khó khăn trong công việc và cuộc sống. Các Đảng viên tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Thường xuyên phổ biến, quán triệt và lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện đúng đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong các buổi sinh hoạt, chi bộ đã phổ biến kịp thời các Chỉ thị, Nghi quyết, Kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp TƯ và Đảng ủy Tập đoàn; Nghiên cứu tình hình thời sự trong nước và quốc tế theo các tài liệu được Đảng uỷ cấp trên cung cấp góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Tham gia hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp TW lần II; Tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết TW 4 khóa XII. Tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII, Nghị quyết TW 5 khóa XII. Công tác phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện về tư tưởng và hành vi (nói, viết, làm ...) trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được Chi bộ hết sức quan tâm. Tất cả Đảng viên đều có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành và thực hiện nghiêm túc mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh được chi bộ gắn với xây dựng Ban Kỹ thuật, tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nhiệm vụ chính trị của chi bộ gắn với việc hoàn thành các công việc chuyên môn mà lãnh đạo Tập đoàn giao. Các đảng viên trong chi bộ đã phát huy năng lực bản thân, luôn phấn đấu đạt hiệu quả công tác cao nhất. Nhiều đảng viên có tinh thần học hỏi tốt, cầu thị và được sự giúp đỡ nhiệt tình của đồng nghiệp của chi bộ đã có sự trưởng thành tốt; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ được nâng cao. Hoạt động tổ công đoàn tích cực, mang lại không khí đoàn kết, chia sẻ và tạo động lực công tác tốt cho quần chúng và đảng viên trong Ban. Trong nhiệm kỳ vừa qua Chi bộ đã thực hiện tốt chức năng lãnh đạo toàn diện về mọi mặt, bao gồm: Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng; lãnh đạo xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; lãnh đạo xây dựng đảng; lãnh đạo tổ chức công đoàn. Chi bộ luôn coi trọng thực hiện tự phê bình, phê bình và nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Chế độ sinh hoạt chi bộ đảng đúng định kỳ và đã cố gắng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ; xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ.

Cấp ủy và chi bộ luôn chỉ đạo sát sao và giám sát đối với hoạt động của Ban; các vấn đề phát sinh trong hoạt động và những đề xuất, kiến nghị chính đáng của cán bộ công nhân viên thuộc trách nhiệm của Ban đều được kiến nghị cấp trên giải quyết kịp thời; Các đồng chí cấp ủy viên đều là các đồng chí giữ cương vị lãnh đạo các Ban nên mối quan hệ giữa chi bộ với lãnh đạo đơn vị là mối quan hệ đồng nhất. Chi bộ luôn tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết cấp trên; Ban luôn hoàn thành tốt chức năng và nhiệm vụ được giao. Chi bộ thực hiện tốt vai trò lãnh đạo đối với tổ chức công đoàn. Mối quan hệ giữa chi bộ với các tổ chức đảng cấp trên được xây dựng trên nguyên tắc tuân thủ và phục tùng. Chi bộ luôn giáo dục đảng viên nghiêm túc thực hiện mọi chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên.

Cũng tại Đại hội, các đại biểu cũng được nghe Báo cáo kiểm điểm chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; Bản dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 của Chi bộ và đưa ra nhiều ý kiến đóng góp. làm rõ ưu điểm, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm nhằm hoàn thiện các bản báo cáo. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội Đảng lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ. Đồng chí Phan Thanh Bình, trưởng ban tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư, đồng chí Phùng Ngọc Bộ, Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 05 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết. Công tác nhân sự và bầu cử được thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,