Đại hội Đảng bộ Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

08:59' AM - Thứ sáu, 26/06/2020

Ngày 25/6/2020, Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Tú, Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐTV; Tổ công tác số 2 Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Đại hội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành theo phương châm: “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo và phát triển”, với chủ đề: “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong Công ty ngày càng trong sạch, vững mạnh; Phát huy ý chí, nội lực của tập thể cán bộ công nhân viên; đẩy mạnh, tăng cường sức sáng tạo của người lao động nhằm sẵn sàng hội nhập quốc tế, đưa thương hiệu CECO ngang tầm khu vực; Tận dụng tốt các thời cơ, tìm kiếm và mở rộng lĩnh vực hoạt động tư vấn, tích lũy kinh nghiệm các công nghệ hiện đại tạo ra các sản phẩm tư vấn có tính thực tiễn, chất lượng cao, phù hợp với khả năng và yêu cầu của khách hàng, đảm bảo sự phát triển bền vững cho công ty”,

Đai hội đã thảo luận thông qua Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ công ty.

Theo đó, nhiệm kỳ 2015 - 2025, là nhiệm kỳ công ty gặp rất nhiều khó khăn hầu hết các chỉ tiêu SXKD chính đều không đạt so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, nhưng với tinh thần vượt khó trong sản xuất kinh doanh tập thể đảng viên, cán bộ công nhân viên đã nỗ lực thực hiện đạt kết quả SXKD nhằm duy trì tăng trưởng tổng tài sản bình quân 2015-2020 là 14,9%; tăng trưởng về vốn chủ sở hữu bình quân 2015-2020 là 14,7% . Về công tác Đảng, Đảng ủy Công ty luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, các cấp ủy trực thuộc tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể. Chủ động xây dựng các chương trình hành động và tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương khóa XII; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị đã được Đảng bộ Công ty quan tâm thực hiện, trong nhiệm kỳ đã lựa chọn cử 34 quần chúng ưu tú tham dự lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, 12 đảng viên dự bị tham gia lớp đảng viên mới. Nhìn chung trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện của các tổ chức trong hệ thống chính trị từng bước được nâng lên. Tổ chức Đảng, Chính quyền và đoàn thể các cấp từng bước được củng cố, kiện toàn. Các đảng viên không ngừng cố gắng vươn lên; công tác xây dựng Đảng có sự chuyển biến tốt. Đảng bộ Công ty và các cấp ủy luôn đoàn kết, đồng lòng tập trung trí tuệ, lãnh đạo Công ty từng bước vượt qua khó khăn. Tập thể người lao động luôn tìm tòi, học hỏi trau dồi kinh nghiệm trong lao động sản xuất đặc biệt là trong công tác thiết kế, quản lý dự án. Từng bước cải thiện điều kiện làm việc, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, các hoạt động nhân đạo, từ thiện và làm tốt công tác quốc phòng an ninh.

Về phương hướng trong nhiệm kỳ tới, các đại biểu đã thống nhất 04 mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Công ty là:

1. Tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ luôn trong sạch, vững mạnh;

2. Từng bước xây dựng Công ty phát triển ổn định, bền vững: Hoàn thành công tác tái cấu trúc doanh nghiệp một cách sâu sắc và toàn diện, xây dựng Công ty thành một đơn vị tư vấn có tính chuyên nghiệp cao, quản lý và hoạt động tiếp cận theo thông lệ quốc tế, phù hợp với điều kiện Việt Nam, thỏa mãn nhu cầu cung cấp dịch vụ tư vấn trong nước và trong khu vực, đủ điều kiện tham gia hội nhập, đủ sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế; Đảm bảo đủ việc làm, đời sống CBCNV ngày càng được cải thiện;

3. Giữ vững và phát huy vai trò là doanh nghiệp tư vấn thiết kế đầu ngành công nghiệp hóa chất (sản phẩm phân bón các loại, sản phẩm cao su, hóa chất cơ bản, hóa dược, sản phẩm điện hóa, sản phẩm chất tẩy rửa và sản xuất khai thác khoáng sản...);

4. Nâng cao hiệu quả SXKD, đa dạng hóa sản phẩm trong đó có mở rộng tiếp thị mảng công việc duy tu, sửa chữa các hạng mục phụ trợ trong các nhà máy nhiệt điện, nâng cao chất lượng dịch vụ thi công xây lắp và kỹ thuật môi trường, tổng thầu EPC các công trình trong ngành hóa chất và các ngành công nghiệp liên quan.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 05 đồng chí. . Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Bí thư và Phó bí thư; bầu Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty. Đồng chí Ngô Quốc Khánh với số phiếu tín nhiệm cao được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng bầu 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,