Đại hội Đảng bộ Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

05:53' PM - Thứ tư, 17/06/2020

Trong 02 ngày 16, 17 tháng 6 năm 2020, Tại Hà Nội, Đảng bộ Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII , nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự có đông chí Chu Đình Động, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối DNTW; đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bi thư Thường trực; các đồng chí trong đoàn công tác số 1, 2, 3 của Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cùng với 78 đảng viên trong toàn Đảng bộ Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam. Đây là Đại hội được Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam lựa chọn tổ chức Đại hội điểm tiến hành bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Huy Đông, thay mặt BCH Đảng bộ Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam trình bày Báo cáo chính trị kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020; Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Báo cáo nêu rõ, trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Viện đã thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng tại đảng bộ; đã ban hành và thực hiện các Nghị quyết, kết luận, chỉ thị công tác đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo về công tác xây dựng đảng, công tác chuyên môn, công tác đổi mới doanh nghiệp, công tác tô chức cán bộ, công tác phát triển đảng... Đảng ủy Viện đã cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị, Văn bản hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên thành chương trình hành động của Đảng bộ Viện; chỉ đạo các chi bộ thực hiện trong đó đặc biệt quan tâm đến việc học tập, triển khai các Nghị quyết Trung ương IV (khóa XỊ), quyết Trung ương IV, V (khóa XI), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các Nghị quyết, chương trình hành động của Đảng ủy Khối công nghiệp Hà Nội và gần đây là các Nghị quyết, chương trình hành động của Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của cấp ủy các cấp được thực hiện nghiêm túc và kịp thời.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Viện đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu công tác mà Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Về Khoa học công nghệ, tổng kinh phí hoạt vượt 50% so với chỉ tiêu. Nhiều đề tài đã tạo ra sản phẩm khoa học công nghệ có giá trị, đã được chuyển sang dự án sản xuất thử nghiệm hoặc xây dựng được định hướng phát triển tiếp. Từ kết quả nghiên cứu, Viện đã công bố 115 bài báo (trong đó có 19 bài đăng trên tạp chí quốc tế); 05 bằng độc quyền sáng chế và 20 bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Hoạt động sản xuất kinh doanh - dịch vụ, tăng trưởng bình quân ~23%/năm. Người lao động trong Viện được đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định, thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước. Đảng bộ Viện 5 năm liền được công nhân hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; công tác phát triển đáng được chú trọng, quan tâm, nhiệm kỳ vừa qua đã kết nạp được 27 đảng viên mới.

Đảng bộ chú trọng chăm lo giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, lối sống trong sạch, lành mạnh đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên và công nhân viên lao động; động viên CBCNV phát huy ý thức trách nhiệm, nỗ lực, sáng tạo trong công tác; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa kinh nghiệm và các biểu hiện tiêu cực khác. Tạo sự thống nhất tập trung trong đảng, tăng cường tỉnh thần đoàn kết, nhất trí và sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo và công nhân, viên chức lao động; chủ động nắm bắt tư tưởng, xử lý, định hướng dư luận thông qua công tác thông tin tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; sớm phát hiện đề điêu chỉnh những biêu hiện lệch lạc trong công tác, đặc biệt là trong tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên; đảm bảo tính nguyên tắc trong sinh hoạt đảng và duy trì kỷ luật đảng.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng ủy Viện đã ban hành Nghị quyết về chủ trương: từ công việc cụ thể mới hình thành tổ chức và nhân sự phụ trách; không bỗ nhiệm cán bộ tràn lan; thực hiện việc bố nhiệm, sắp xếp cán bộ đúng quy trình, đúng đối tượng, đúng chuyên môn và nhiệm vụ được giao; từ đó đã bồi dưỡng, quy hoạch, giao nhiệm vụ, bỗổ nhiệm được nhiều cán bộ quản lý mới có năng lực, có sức khỏe đảm nhiệm công việc, có hoài bão, ước mơ công hiến, có ý thức trách nhiệm và tỉnh thần phần đấu học hỏi để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng hành cùng lớp cán bộ đương nhiệm tham gia vào lộ trình xây dựng, đổi mới, phát triển Viện. Việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đẳng viên hàng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XIH) và Chỉ thị số 05-CT/BCT của Bộ chính trị được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Thông qua kiểm điểm, đánh giá đã chỉ ra các vấn đề thiếu sót, hạn chế cần nghiêm túc sửa chữa khắc phục trong mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; nâng cao tính chiến đấu của Đảng. Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Viện 5 năm liền được công nhận là tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Tất cả các chi bộ trực thuộc đều hoàn thành, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; 50 lượt cán bộ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; só còn lại được công nhận hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Viện đã chấp hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối công nghiệp Hà Nội 2 lần về quản lý hồ sơ đảng viên, quy chế làm việc và tài chính đảng; qua đó đã kịp thời khắc phục các hạn chế, thiếu sót liên quan đến nội dung kiểm tra, giám sát: việc quản lý hồ sơ đảng viên đã được hoàn thiện, việc ban hành chương trình làm việc toàn khóa, hàng năm, hàng quý đã được cụ thể hóa hơn, quy chế phối hợp giữa Đảng ủy và Ban Giám đốc đã chặt chế, hiệu quá hơn.

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy cấp trên, Đảng ủy Viện đã tổ chức Hội nghị học tập, triển khai các chuyên đề về công tác xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW8 (Khóa XII) và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo hình thức tập trung. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập nghị quyết đạt 96 %. Ngoài đảng viên, tham gia Hội nghị còn có đông đảo đội ngũ cán bộ quản lý cấp trưởng phó đơn vi/bộ phận, BCH công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên, đội ngũ tổ trưởng công đoàn, cán bộ khoa học có trình độ tiến sĩ và quân chúng ưu tú, đối tượng Đảng. Đảng ủy Viện đã tăng cường chỉ đạo việc thực hiện thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), Nghị quyết về phòng chống tham những cụ thễ, không phô trương, hình thức.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, mục tiêu trong giai đoạn tới đó là nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ trong mọi mặt hoạt động của Viện; mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự tiền phong, gương mẫu trên tỉnh thần trí tuệ, dân chủ, trách nhiệm và kỷ cương. Vượt qua khó khăn, biến cơ hội thành vận hội; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đã đề ra; xây dựng đảng bộ Viện trong sạch, vững mạnh, xây dựng Viện phát triển ổn định. Xây dựng và giữ gìn tinh thần dân chủ, ký cương, đoàn kết và trách nhiệm cao trong cán bộ, đảng viên và người lao động; xây dựng Viện phát triển ổn định và bền vững: phấn đấu tập thế Đảng bộ Viện liên tục được công nhận là tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% chỉ bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; không có đảng viên bị kỷ luật, mỗi năm phấn đấu kết nạp mới ít nhất 5 đảng viên. Đẩy mạnh và phát huy hơn nữa hoạt động khoa học công nghệ, lấy khoa học công nghệ làm mục tiêu then chốt, lấy triển khai khoa học công nghệ và sản xuất kinh doanh dịch vụ làm động lực và nền tảng phát triển, chứng minh năng lực của viện trong hoạt động đổi mới theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm, giữ vững doanh số khoa học công nghệ bình quân ~20 tỷ đồng/năm, doanh thu SXKD-DV tăng trưởng 10-20%/năm, thu nhập bình quân của người lao động năm sau cao hơn năm trước và cao hơn mức bình quân toản Tập đoản.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam đã bám sát theo đúng đề cương, đúng mục tiêu. Đồng chí cũng ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ Viện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Mặc dù nhiệm kỳ 2015 - 2020 là giai đoạn có nhiều biến động, kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong lĩnh vực chủ đạo của Viện. Tuy nhiên các chỉ tiêu mà Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020 đặt ra đều đạt và vượt, đặc biệt là công tác nghiên cứu khoa học. Đồng chí nhấn mạnh, đây là một đơn vị thuộc Tập đoàn những có đặc thù riêng, lực lượng lao động trẻ, trình độ đào tạo ở trình độ cao, tính chất công việc liên tục thay đổi. Để giữ được vị trí tiên phong trong ngành, lĩnh vực về nghiên cứu phát triển, nghiên cứu ứng dụng và đổi mới trong công nghiệp hóa chất đòi hỏi phải có sự khác biệt với các đơn vị sản xuất thông thường nên việc xây dựng mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ tới rất khó, mặc dù báo cáo chính trị đã được phân tích rất kỹ ưu nhược điểm, các tồn tại để xây dựng các mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ tới nhưng nó sẽ tốt hơn nếu tiếp thu thêm ý kiến đẩy đủ của các đại biểu vì đó là cốt lõi cho sự phát triển của Viện trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí cũng đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, công tâm tham gia bầu Ban chấp hành, Bí thư mới để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Viện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 07 đồng chí. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu trực tiếp chức danh Bí thư Đảng bộ Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng đã tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng Bộ Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã bầu 09 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,