Đảng ủy VINACHEM: Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017

05:44' PM - Thứ sáu, 07/07/2017

Ngày 06/7/20176, tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, các đồng chí Bí thư tại các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Quý - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Báo cáo kết quả công tác quý II và 6 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ công tác trong jnawm trong quý III năm 2017.

Quý II và 6 tháng đầu năm 2017, tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Tập đoàn tiếp tục gặp khó khăn về tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là nhóm sản phẩm phân bón. Lượng nhập khẩu phân bón lớn, giá bán thấp đã ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn. Trước tình hình đó, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết số 31-NQ/ĐU ngày 18/01/2017 về nhiệm vụ công tác năm 2017, triển khai tới các cấp ủy trực thuộc và các công ty, đơn vị thành viên trong Tập đoàn để thực hiện. Lãnh đạo, chỉ đạo Ban đổi mới doanh nghiệp Tập đoàn và các doanh nghiệp thành viên tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bộ Công Thương và các Bộ ngành liên quan về đẩy mạnh công tác tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Hội đồng thành viên Tập đoàn đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017, yêu cầu các đơn vị thành viên tập trung vào các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, nhằm giải quyết tháo gỡ khó khăn, xử lý các tồn đọng vướng mắc của các dự án. Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết số 33-NQ/BTV ngày 10/2/2017 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh phân đạm và DAP. HĐTV Tập đoàn đã thành lập Ban chỉ đạo giải quyết các vấn đề tồn tại của một số dự án và đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn hóa chất Việt Nam. Các đơn vị thành lập các Tổ công tác theo đúng tình thần chỉ đạo của Chính phủ. Ban chỉ đạo Tập đoàn đã phân công cụ thể cho các thành viên, rà soát và xây dựng kế hoạch chi tiết, thực hiện các kết luận của Thủ tướng và các Phó thủ tướng Chính phủ, xây dựng phương án quản trị doanh nghiệp tại các đơn vị, phương án xử lý các dự án tối ưu nhất.

Với tinh thần phát huy tối đa thuận lợi, khắc phục khó khăn, Đảng ủy và Ban lãnh đạo Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thành viên nghiêm túc thực hiện chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Công Thương, tập trung mọi nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính. Mỗi đơn vị thành viên đã chủ động chuẩn bị điều kiện cho sản xuất, thị trường ở mức tốt nhất có thể nên đã đạt được những kết quả tích cực, giá trị sản xuất công nghiệp và lợi nhuận tăng so với cùng kỳ năm 2016. Kết quả sản xuất kinh doanh chung của toàn Tập đoàn 6 tháng đầu năm 2017 có tăng trưởng và hiệu quả, Công ty mẹ Tập đoàn đã có lãi, đảm bảo việc làm và tiền lương cho người lao động, đảm bảo cân đối lớn về hàng hóa phục vụ cho nông nghiệp, lâm nghiệp, đời sống dân sinh và nhu cầu của nền kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn chưa đạt mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, công tác đầu tư xây dựng tiếp tục được đẩy mạnh; công tác tái cơ cấu Tập đoàn được triển khai theo đúng kế hoạch; công tác môi trường, an toàn lao động cơ bản được đảm bảo; công tác Đảng, công đoàn, Đoàn thanh niên được triển khai đồng bộ theo đúng Chương trình kế hoạch, Nghị quyết và hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên.

Hội nghị đã được nghe một số ý kiến thảo luận của một số công ty, hầu hết các ý kiến thảo luận đều tập trung vào những kết quả mà đơn vị đã thực hiện trong thời gian qua, cũng như những khó khăn mà đơn vị đang phải đối mặt để cùng nhau tìm ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Cũng tại Hội nghị các đại biểu đã thông qua sửa đổi Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Thông qua Dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ công tác quý III và 6 tháng cuối năm 2017 của Đảng ủy Tập đoàn

Bế mạc Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đã ghi nhận những kết quả mà Tập đoàn đã đạt được trong quý II và 6 tháng đầu năm 2017; đồng thời đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân cần khắc phục trong thời gian tới, trong đó đồng chí nhấn mạnh việc chú trọng tới công tác hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác tiêu thụ sản phẩm và công tác thanh quyết toán các dự án .

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,