Đảng ủy VINACHEM: Hội nghị sơ kết quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2019

12:14' PM - Thứ tư, 03/04/2019

Ngày 03/4/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) nhằm sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2019.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, các đồng chí Bí thư tại các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Quý - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2019 và nhiệm vụ công tác quý II/2019 của Đảng ủy Tập đoàn.

Quý I năm 2019, Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Tăng cường công tác năm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ công nhân viên chức và người lao động, kịp thời động viên, chia sẻ những khó khăn để vui xuân, đón tết năm 2019 lành mạnh, đầm ấm, an toàn.

Về Công tác xây dựng tổ chức Đảng và công tác nhân sự: Đảng ủy Tập đoàn đã Ban hành kế hoạch đào tao, bồi dưỡng cán bộ năm 2019 (Kế hoạch số 1458-KH/ĐU); Nghị quyết về phương án hợp nhất các ban tham mưu; Hoàn thành báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/ĐUK về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong đổi mới; Hoàn thành việc rà soát, bổ sung, sửa đổi và tổ chức ký lại Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Tập đoàn với Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội. Ban hành Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy Đảng bộ trực thuộc và Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Phương án rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí tư Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiêm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp trong Đảng bộ Tập đoàn năm 2019. Chỉ đạo Văn phòng, Ban Tổ chức, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc thường xuyên quan tâm thực hiện Quy định 126-QĐ/TW của Bộ Chinh trị về "Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng", các quy định của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Quy chế bảo vệ chính trị nội bộ Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Quy định số 228-QĐ/TW của Ban Bí thư về nhiệm vụ đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài.

Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 (Chương trình số 1433-CTr/ĐU, số 1434-CTr/KTĐU ngày 22/01/2019), triển khai tới các cấp ủy trực thuộc để tổ chức thực hiện. Chỉ đạo các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019; tổ chức triển khai thực hiện việc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định. Chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới ban hành của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp trên; Hoàn thành các báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát theo yêu cầu của Ủy ban Kiể tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và cấp trên.

Đảng ủy Tập đoàn. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác dân vận, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chuẩn bị tổ chức hội nghị cổ đông thường niên và hội nghị người lao động năm 2019; quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh đơn vị triển khai thực hiện tốt chương trình công tác năm 2019 theo sự chỉ đạo của cấp trên và nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Trong quý I, tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn còn gặp nhiều khó khăn, trước tình hình đó Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết số 73-NQ/ĐU ngày 11/01/2019 về nhiệm vụ công tác năm 2019, triển khai tới các cấp ủy trực thuộc và các công ty, đơn vị thành viên trong Tập đoàn để thực hiện. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tập trung lãnh đạo công ty, đơn vị phát huy tối đa thuận lợi, khắc phục khó khăn, nghiêm túc thực hiện chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và Bộ Công Thương, duy trì và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế theo kế hoạch đã đăng ký với Tập đoàn. Các đơn vị thành viên đã chủ động chuẩn bị điều kiện cho sản xuất, thị trường ở mức tốt nhất có thể. Kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2019 của toàn Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đạt: Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế ước đạt 10.415 tỷ đồng; Doanh thu ước đạt 10.259 tỷ đồng, Lợi nhuận cộng hợp toàn Tập đoàn ước đạt 45 tỷ. Nộp NSNN ước đạt 350 tỷ đồng' Thu nhập bình quân của người lao động 8,6 triệu đồng/người/tháng.

Đảng ủy và Ban lãnh đạo Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, các ban chuyên môn của Tập đoàn và các doanh nghiệp thành viên tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và các Bộ ngành liên quan về đẩy mạnh công tác tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/ĐU ngày 20/3/2018 về thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2017-2020. Triển khai thực hiện thoái vỗn tại một số doanh nghiệp theo Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2018 và Văn bản số 3077/BCT-TC ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Bộ Công Thương.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe ý kiến thảo luận của một số đơn vị, các ý kiến thảo luận đều tập trung vào việc hoàn thiện bản báo cáo, những kết quả mà đơn vị đã thực hiện trong thời gian qua, cũng như những khó khăn mà đơn vị đang phải đối mặt để cùng nhau tìm ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,