Đảng ủy VINACHEM: Hội nghị sơ kết quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2007

03:42' PM - Thứ ba, 04/04/2017

Ngày 04/4/2017, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) nhằm sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, các đồng chí Bí thư tại các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Quý - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2017 và nhiệm vụ công tác quý II/2017 của Đảng ủy Tập đoàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Quý - Phó Bí thư thường trực báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2017

Quý I, tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Tập đoàn tiếp tục gặp khó khăn vè tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là nhóm sản phẩm phân bón. Nhu cầu thị trường trong và ngoài nước vẫn ở mức thấp, sản lượng sản xuất và tiêu thụ một số loại phân bón giảm, giá bán một số sản phẩm như phân bón, cao su tiếp tục giảm so với cùng kỳ đã ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn. Trước tình hình đó, ngày từ đầu năm, Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết số 31-NQ/ĐU về nhiệm vụ công tác năm 2017, triển khai tới các cấp ủy trực thuộc và các công ty đơn vị thành viên trong Tập đoàn để thực hiện. Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết số 33-NQ/BTV về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh phâm đạm urê và DAP. Chỉ đạo cấp ủy, người đại diện vốn của Tập đoàn tại các đơn vị này tập trung tìm các giải pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn, tính toán để có phương án sản xuất kinh doanh tối ưu, cân đối sản xuất phù hợp với tiêu thụ, tăng cường công tác quản trị, quán lý để giảm các chi phí, đảm báo an toàn và môi trường. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017. Lãnh đạo, chỉ đạo Ban đổi mới doanh nghiệp Tập đoàn và các doanh nghiệp thành viên tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bộ Công Thương và các Bộ ngành liên quan về đẩy mạnh công tác tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Với tình thần phát huy tối đa thuận lợi, khắc phục khó khăn, Đảng ủy và Ban lãnh đạo Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thành viên nghiêm túc thực hiện chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Công Thương, tập trung mọi nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính. Mỗi đơn vị thành viên đã chủ động chuẩn bị điều kiện cho sản xuất, thị trường ở mức tốt nhất có thể nên về cơ bản sản xuất kinh doanh của Tập đoàn đã đạt được những kết quả tích cực, giá trị sản xuất và doanh thu tăng so với cùng kỳ năm 2016, đảm bảo cân đối lớn về hàng hoá nhu cầu của nền kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại là số đơn vị lỗ không giảm, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh toàn Tập đoàn.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Tập đoàn đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc triên khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khó XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Xây dựng kết hoạch tuyên truyền và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017, tăng cường công tác năm bắt tình hình thực tế của cán bộ công nhân viên chức và người lao động tại các doanh nghiệp, kịp thời động viên, chia sẻ những khó khăn. Lãnh đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh Tập đoàn triển khai thực hiện chương trình công tác quý I năm 2017; tổ chưc phát động các phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh của đơn vị gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Tập đoàn đã phổ biến, quán triệt nội dung Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13/02/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,