Đảng ủy Vinachem tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

02:43' PM - Thứ ba, 26/12/2017

Sáng 26/12/2017, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) cho các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ủy ban Kiểm tra, cán bộ chuyên trách, cán bộ kiêm nhiệm làm công tác Đảng tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, toàn thể đảng viên Công ty mẹ -Tập đoàn; …

Tại Hội nghị, PGS.TS Ngô Văn Thạo - Vụ trưởng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), trong đó có 04 Nghị quyết đã được ban hành là: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới. Các nghị quyết mà Hội nghị Trung ương 6 đã ban hành là những quyết sách quan trọng đề cập đến những vấn đề quan trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách, vừa cụ thể hóa những nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12 đề ra.

Với tinh thần học tập nghiêm túc, hiệu quả, Hội nghị đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Thông qua Hội nghị các cán bộ, đảng viên đã cơ bản nắm rõ được các nội dung, quan điểm của Đảng trong Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 6 (khóa XII).

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Gia Tường - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Tổng giám đốc Tập đoàn đã nhấn mạnh lại nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Để việc học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả, đồng chí Nguyễn Gia Tường đề nghị các cấp ủy quan tâm triển khai một số việc trọng tâm như: nghiêm túc xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực nghiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị theo kế hoạch của Đảng ủy Tập đoàn; nghiêm túc phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa các nội dung 02 Chương trình hành động của Đảng ủy Tập đoàn sẽ ban hành ngay sau Hội nghị học tập này về thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII) để triển khai thực hiện có hiệu quả tại đơn vị; thực hiện nghiêm túc việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đối với các đảng ủy cơ sở, kế hoạch hành động của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và việc triển khai viết bài thu hoạch của cán bộ đảng viên tham gia học tập.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,