Đảng ủy Vinachem tổng kết công tác đảng năm 2019

02:48' PM - Thứ năm, 09/01/2020

Ngày 09 tháng 01 năm 2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã tiến hành Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Đặng Hùng Minh - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối DNTW; Các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban của Đảng ủy Khối. Về phía Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có: đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; các đồng chí ủy viên BTV, Ủy viên BCH, Ủy viên Ủy Ban kiểm tra, thành viên HĐTV, Ban Tổng giám đốc, kiểm soát viên Tập đoàn; các đồng chí Bí thư, phó bí thư các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; các đồng chí trưởng, phó các ban của Tập đoàn cùng lãnh đạo Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam.

Năm 2019, công tác xây dựng đảng được Đảng ủy Tập đoàn quan tâm lãnh đạo, triển khai thực hiện đúng chương trình kế hoạch đã đề ra. Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy, các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng (khóa XII); hoàn thành báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ-ĐUK ngày 08/04/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối DNTW; chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc tích cực tham gia “Giải búa liềm vàng” lần thứ IV năm 2019; chỉ đạo các chi, đảng bọ, các tổ chức đoàn thể tham gia cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam; ...

Trong năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã kịp thời chỉ đạo, cho ý kiến để kiện toàn cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các Đảng ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2015 - 2020; thực hiện kiện toàn chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Phó Bí thư và bổ nhiệm thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn báo cacso Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Đảng ủy Khối xem xét chấp thuận; ban hành kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy các Đảng bộ trực thuộc và Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2015-2020, nhiềm kỳ 2020-2025. Trong năm, Đảng bộ Tập đoàn đã tiếp nhận 03 tổ chức Đảng về sinh hoạt tại Đảng bộ Tập đoàn, ... Năm 2019, công tác cơ sở đảng và đảng viên cũng được Đảng ủy Tập đoàn quan tâm chú trọng: Đảng bộ Tập đoàn có 23 chi, đảng bộ trực thuộc, trong đó có 21 chi, đảng bộ thực hiện đánh giá, xếp loại; 02 chi bộ cơ sở không thực hiện đánh giá, xếp loại vì mới được thành lập. Kết quả là: 01 chi bộ xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 05 đảng bộ và 12 chi bộ xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 02 đảng bộ và 01 chi bộ xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ”; không có chi bộ xếp loại”Không hoàn thành nhiệm vụ”. Năm 2019, Đảng bộ Tập đoàn cũng đã thực hiện nghiêm túc việc đáng giá phân loại chất lượng đảng viên với kết quả là: 1007/1047 đảng viên tham dự phân loại (đạt 96,17%); 40 đảng viên không tham dự phân loại do mới kết nạp. Số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 96 đồng chí, đạt tỷ lệ 9,5% trên tổng số đảng viên tham dự phân loại. Số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ là 833 đồng chí, đạt tỷ lệ 82,3%. Số đảng viên hoàn thành nhiệm vụ là 71 đồng chí, đạt tỷ lệ là 7%. Số đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ là 7 đồng chí, đạt tỷ lệ là 0,69%. Công tác kiểm tra, giám sát đã được Đảng ủy tập đoàn triển khai tới các cấp ủy trực thuộc để tổ chức thực hiện.

Để đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, Đảng ủy đã xây dựng và ban hành Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2019 (Nghị quyết số 73-NQ/ĐU ngày 11/1/2019), lãnh đạo chỉ đạo Tập đoàn, các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phấn vốn của Tập đoàn tại các công ty, đơn vị thành viên trong Tập đoàn triển khai thực hiện. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn, các công ty, đơn vị thành viên đã nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Công thương để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng theo kế hoạch đề ra.

Nhìn chung, năm 2019, Đảng bộ Tập đoàn đã nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Chính phủ; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Bộ Công Thương, triển khai đồng bộ các giải pháp, lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và các công ty, đơn vị thành viên đoàn kết, sáng tạo, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; công tác tái cơ cấu được đẩy mạnh và đã đạt kết quả tốt.

Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Hùng Minh, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối DNTW đã chia sẻ với những khó khăn mà Đảng bộ Tập đoàn đã trải qua trong năm vừa 2019; đồng thời đồng chí cũng đã có những ý kiến chỉ đạo rất sát sao tới toàn thể Hội nghị trong thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trong thời gian tới.

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên. Để kết quả thực hiện công tác Đảng trong thời gian tới đạt hiệu quả cao, đồng chí Nguyễn Phú Cường cũng đã có những chỉ đạo cụ thể tới các cấp ủy trong Đảng bộ Tập đoàn về việc lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị của mình trong việc tập trung thực nhiệm vụ chính trị xã hội; công tác đảng; cũng như nhiệm vụ sản xuất kinh doanh có hiệu quả trong thời gian tới.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,