Ký Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Tập đoàn HCVN và Đảng ủy Khối CNHN

03:31' PM - Thứ năm, 28/03/2019

Ngày 28/3/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức Ký Quy chế phối hợp công tác. Đến dự buổi ký kết có các đồng chí đại diện Đảng ủy Khối DNTƯ. Bộ Công Thương, Công đoàn Công Thương cùng Ban lãnh đạo của hai cơ quan.

Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội bao gồm 09 điều, tập trung vào các nội dung như: Trao đổi, thông tin về chiến lược phát triển, phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, kế hoạch công tác trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Giải quyết về tình hình tư tưởng, dư luận xã hội phát sinh. Thông báo những nội dung liên quan đến Đề án tổ chức, sắp xếp doanh nghiệp, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý đang sinh hoạt Đảng tại Đảng bộ Khối; Tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị. Trao đổi trước khi sắp xếp, củng cố kiện toàn tổ chức đảng và nhân sự chủ chốt của cấp ủy đơn vị có tổ chức đang trực thuộc. Trao đổi những đảng viên là cán bộ có dấu hiệu vi phạm, bị tố cáo có liên quan đến phẩm chất, đạo đức, lối sống. Phối hợp chỉ đạo giải quyết tố cáo, khiếu nại, xem xét thi hành kỷ luật Đảng đối với cán bộ ở các đơn vị của Tập đoàn đã bị kỷ luật hành chính thuộc diện Đảng ủy Khối quản lý. Phối hợp kiểm tra các tổ chức đoàn thể ở các cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối trong việc thực hiện cá Nghị quyết của cấp trên khi cần thiết. Xây dựng kết hoạch và chỉ đạo đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở tại các doanh nghiệp, đơn vị thành viên có tổ chức đảng thuộc Đảng ủy Khối; Thông tin kêt quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm, kiểm điểm tập thê cấp ủy và cán bộ chủ chốt thuộc diện quản lý của Tập đoàn.

Việc ký Phối hợp công tác giữa Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội nhằm phát huy sức mạnh của các tổ chức trong hệ thống chính trị, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam gắn với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng thuộc thành phố Hà Nội luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,