Vinachem: Hội nghị sơ kết công tác Đảng 9 tháng đầu năm 2020

11:00' AM - Thứ năm, 08/10/2020

Ngày 08/10/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Hoá chất Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (mở rộng) nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV/2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Tĩnh, Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm tra Tài chính, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Ủy ban Quản lý vốn NN tại Doanh nghiệp; Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên BTV, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Bí thư tại các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Quý - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Báo cáo kết quả quý III và 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác quý IV/2020 của Đảng ủy Tập đoàn. Theo đó, trong 9 tháng qua, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt, bám sát chủ trương, định hướng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, cụ thể: Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn, các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp thành viên tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2020; Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn; Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc chỉ đạo công ty, đơn vị tập trung thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ công tác và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ công nhân viên chức và người lao động tại các doanh nghiệp, kịp thời động viên, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn tại doanh nghiệp để duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động trong toàn Tập đoàn. Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); hoàn thành báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Tập đoàn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020; tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh đó, Đảng ủy Tập đoàn đã phê duyệt bổ sung quy hoạch các cấp ủy đảng trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025 cho 04 Đảng bộ cơ sở (Đảng bộ Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển; Đảng bộ Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam; Đảng bộ Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất và Đảng bộ Công ty Cổ phần Phân Bón Miền Nam nhiệm kỳ 2020-2025) và 01 Chi bộ cơ sở (Chi bộ Công ty Cổ phần Hóa chất và Muối mỏ Việt Lào); Triển khai quy trình rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Trong quý III/2020, Đảng bộ Tập đoàn đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã bầu được 26 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, 08 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, 02 đồng chí Phó Bí thư và đồng chí Bí thư Đảng ủy Tập đoàn. Đại hội đã bầu được 06 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 đã được Đảng ủy Tập đoàn quan tâm chú trọng. Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn; Các chi, đảng bộ tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; các Chỉ thị, Quyết định, Công điện, của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo của Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về công tác phòng chống dịch Covid-19; chủ động và phối hợp chặt chẽ hơn nữa để thực hiện công tác phòng, chống dịch; ưu tiên nguồn lực, thời gian cho công tác phòng chống dịch.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết số 89-NQ/ĐU về nhiệm vụ công tác năm 2020, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tập trung lãnh đạo công ty, đơn vị phát huy tối đa thuận lợi, khắc phục khó khăn, nghiêm túc thực hiện chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Bộ Công thương, duy trì và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế theo kế hoạch đã đăng ký với Tập đoàn. Các đơn vị thành viên đã chủ động chuẩn bị điều kiện cho sản xuất, thị trường ở mức tốt nhất có thể, nhưng do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid - 19 và diễn biến bất lợi của thời tiết khí hậu đã ảnh hưởng đến một số ngành hàng của Tập đoàn, kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2020 của toàn Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đạt được như sau: Giá trị sản xuất theo giá thực tế lũy kế 9 tháng ước đạt 27.719 tỷ đồng, bằng 62,4% kế hoạch năm, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm 2019; Doanh thu lũy kế 9 tháng ước đạt 29.555 tỷ đồng, bằng 64,3% kế hoạch năm, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2019.

Nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, đặc biệt là Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước đã tập trung tháo gỡ cho một số đơn vị khó khăn; với tinh thần chủ động triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2020 của Đảng ủy Tập đoàn, bằng sự nỗ lực, cố gắng của Lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị thành viên, toàn Tập đoàn đã đảm bảo các cân đối lớn về hàng hóa cho nhu cầu của nền kinh tế, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, 04 đơn vị sản xuất urê, DAP (thuộc danh sách 12 dự án, doanh nghiệp kém hiệu quả của ngành Công Thương).

Hội nghị đã được nghe một số ý kiến thảo luận của một số đại biểu, hầu hết các ý kiến thảo luận đều tập trung vào những kết quả mà đơn vị đã thực hiện trong thời gian qua, cũng như những khó khăn mà đơn vị đang phải đối mặt để cùng nhau tìm ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn nêu rõ, trong 9 tháng vừa qua Đảng bộ Tập đoàn đã triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là đã tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Tập đoàn. Đồng chí cũng ghi nhận sự nỗ lực của các Chi, Đảng bộ và sự lãnh đạo xuyên suốt của cấp ủy; đồng thời đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân cần khắc phục trong thời gian tới, trong đó đồng chí nhấn mạnh việc các Chi, Đảng bộ cần chú trọng đẩy mạnh công tác phát triển Đảng viên mới, công tác kiểm tra giám sát; Thường xuyên thực hiện công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ; Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên và công tác dân vận bằng sự quan tâm hơn nữa đến người lao động. Các Chi, Đảng bộ cần triển khai ngay các nhiệm vụ đã được đề ra trong báo cáo.

Nguyễn Hương

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,