Đoàn Thanh niên VINACHEM: Tọa đàm “Phát huy vai trò của ĐVTN VINACHEM góp phần đẩy mạnh SXKD”

12:06' PM - Thứ hai, 23/10/2017

Được sự đồng ý của Thường trực Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Tập đoàn và Đoàn Khối Doanh nghiệp trung ương; sự phối hợp của Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam. ngày 21 tháng 10 năm 2017, tại Công ty cổ phần DAP số 2 VINACHEM, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức buổi Tọa đàm thanh niên với chủ đề “Phát huy vai trò của Đoàn viên Thanh niên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam góp phần đẩy mạnh sản xuất kinh doanh”. Tới dự buổi tọa đàm có đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Bùi Thế Chuyên, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Huy Thông, Phó Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam cùng các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Tập đoàn và trên 60 đoàn viên thanh niên ưu tú của Đoàn Tập đoàn.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã thẳng thắn phân tích, đánh giá thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh trong các đơn vị, đặc biệt là vai trò, nhận thức và hành động của thanh niên trong hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian qua. Các đại biểu đã nêu lên thực trạng khó khăn tại đơn vị mình trong thời gian qua như tại một số đơn vị dang gặp khó khăn, tư tưởng đoàn viên thanh niên không yên tâm công tác do thu nhập thấp, việc chấp hành nội quy lao động, nội quy công ty còn chưa nghiêm, ý thứ tự giác lao động chưa cao....

Từ những nguyên nhân đó, các dại biểu đã thảo luận, đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao ý thức và phát huy vai trò của Đoàn viên thanh niên, góp phần đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trong thời gian tới như: Tổ chức các buổi tọa đàm thanh niên đến từng tổ, ca sản xuất để tìm ra nguyên nhân và giải quyết những vấn đề đang vướng mắc; đẩy mạnh tuyên truyền, kêu gọi chia sẻ và đóng góp công súc hơn nữa để cùng với doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong giai đoạn này; củng cố, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh; hỗ trợ thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề; tiên phong về mặt kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm; tham gia đảm nhận quản lý các công trình, phần việc thanh niên quản lý...

Tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư đoàn Thanh niên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã phát động thi đua giai đoạn 2017 - 2019 với nội dung cụ thể:

Đối với chuyên môn: Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Đoàn viên Thanh niên đăng ký đảm nhận các công trình phần việc khó, các công trình Thanh niên tham gia quản lý, ca sản xuất Thanh niên tham gia đảm nhận…, tổ chức tham gia lao động thêm giờ vào các ngày chủ nhật để tham gia cùng chuyên môn tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, tạo phong trào hoạt động sôi nổi trong Đoàn, gây quỹ cho Đoàn hoạt động và thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị, xã hội của đơn vị nói riêng và của Tập đoàn nói chung. Tạo điều kiện đầy đủ về cơ sở vật chất, các tài liệu hướng dẫn, tuyên truyền… cho tổ chức Đoàn có điều kiện thuận lợi nhất để hoạt động. Có khen thưởng động viên kịp thời cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động SXKD của đơn vị.

Đối với Đoàn Thanh niên: Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên các đơn vị tổ chức chỉ đạo các Chi đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD với các mục tiêu đã đăng ký với Tập đoàn và Công ty. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ thể dục, thể thao, tổ chức mít tinh kỷ niệm các lễ lớn của đất nước và ngày thành lập Đoàn. Động viên thanh niên phát huy tinh thần “Xung kích - Tình nguyện - Sáng tạo” trong lao động sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “An toàn - Đổi mới - Hiệu quả - Phát triển”, xây dựng thương hiệu của đơn vị phát triển bền vững. Tham gia cùng chuyên môn kiểm tra sản xuất tại các khu vực, công trình trọng điểm và giải quyết việc khó khi đơn vị chuyên môn yêu cầu. Kiểm tra làm tốt công tác vận động cán bộ công nhân viên, Đoàn viên thanh niên đảm bảo ngày giờ công lao động, đảm bảo an ninh trật tự phòng chống các tệ nạn xã hội ở khu vực nơi Công ty đứng chân.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đoàn viên thanh niên thông qua việc tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Tuổi trẻ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tuyên truyền thực hiện tốt các chủ trương của Đoàn Tập đoàn và của Công ty.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua đặc biệt là phong trào thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tuyên truyền vận động Đoàn viên thanh niên phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất cải thiện điều kiện, môi trường làm việc. Phối hợp cùng với Công đoàn tham gia các chương trình do đơn vị tổ chức và các hoạt động của Đoàn cấp trên phát động.

Mục tiêu phấn đấu:Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Hóa chất Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ Đoàn, Đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, gương mẫu khắc phục khó khăn trong mọi hoạt động SXKD và hoạt động xã hội cùng các đoàn thể thực hiện thắng lợi mọi kế hoạch SXKD đã đăng ký với Tập đoàn. Đảm bảo tuyệt đối công tác an toàn về người và thiết bị, tài sản, công tác an toàn vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu đã chứng kiển các cơ sở đoàn trực thuộc ký cam kết thi đua thực hiện hoàn thành kế hoạch giai đoạn 2017-2019: Chi đoàn Cơ quan Tập đoàn: đăng ký đảm nhận và thực hiện 02 Công trình thanh niên và tình nguyện an sinh xã hội 15 triệu đồng; Đoàn Công ty DAP2: đăng ký đảm nhận và thực hiện 05 Công trình thanh niên và tình nguyện an sinh xã hội 12 triệu đồng; Đoàn Công ty DAP1: đăng ký đảm nhận và thực hiện 10 Công trình thanh niên và tình nguyện an sinh xã hội 30 triệu đồng; Đoàn Công ty Đạm Ninh Bình: đăng ký đảm nhận và thực hiện 06 Công trình thanh niên và tình nguyện an sinh xã hội 30 triệu đồng; Đoàn Công ty Cao su Sao Vàng: đăng ký đảm nhận và thực hiện 10 Công trình thanh niên và tình nguyện an sinh xã hội 25 triệu đồng; Đoàn Công ty CECO: đăng ký đảm nhận và thực hiện 05 Công trình thanh niên và tình nguyện an sinh xã hội 50 triệu đồng; Đoàn Công ty Muối Lào: đăng ký đảm nhận và thực hiện 02 Công trình thanh niên và tình nguyện an sinh xã hội 20 triệu đồng; Đoàn Công ty XNK: đăng ký đảm nhận và thự hiện 02 Công trình thanh niên và tình nguyện an sinh xã hội 15 triệu đồng...

Cùng ngày, Đoàn thanh niên Tập đoàn đã tổ chức Lế gắn biển gian máy thanh niên, ca máy thanh niên (Phòng Điều độ - Nhà điều hành trung tâm 06 và khu vực đóng bao - Kho bao xưởng DAP).

Tại buổi gắn biển Đoàn thanh niên Tập đoàn đã hỗ trợ động viên các đoàn viên thanh niên là công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang công tác trực tiếp tại công ty 20 suất quà với mong muốn chia sẻ, hỗ trợ một chút về vật chất cũng như tinh thần, Qua đó cũng kêu gọi Đoàn viên thanh niên cùng nhau đoàn kết, chia sẻ, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,