Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017

04:50' PM - Thứ năm, 25/01/2018

Ngày 25 tháng 01 năm 2018, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017, Triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Bùi Thế Chuyên, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn; đồng chí Vũ Tiến Dũng, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam; đồng chí Vũ Đức Tú, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, các đồng chí trưởng, phó các ban thuộc Đoàn Khối DNTƯ cùng các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, đại biểu đại diện các đoàn viên ưu tú tại các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Năm 2017, tình hình sản xuất kinh doanh tại một số đơn vị thuộc Tập đoàn tiếp tục gặp khó khăn, trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Tập đoàn, Đoàn khối DNTƯ và sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn, Ban chấp hành Đoàn Tập đoàn và các cơ sở đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, từ đó tạo được niềm tin của thanh niên đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Ban lãnh đạo Tập đoàn, đa số đoàn viên thanh niên không ngại khó khăn, gian khổ cùng chia sẻ với lãnh đạo Công ty trong giai đoạnh hiện nay; có ý chí vươn lên trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, các sự kiện chính trị của đất nước, của Đảng, của Đoàn. Bám sát Nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các cấp ủy trực thuộc, các đơn vị và các tổ chức đoàn thể của Tập đoàn. Đoàn thanh niên Tập đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tích cực hoạt động trên các mặt công tác, góp phần không nhỏ vào kết quả sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm của các đơn vị nói riêng và của Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam.

Công tác tuyên truyền giáo dục tiếp tục được triển khai sâu rộng tại các cơ sở đoàn, cụ thể hóa các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Đoàn Khối DNTƯ, Đảng ủy Tập đoàn và đoàn Thanh niên như: Chỉ thị 885-CT/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn về thực hiện một số nhiệm vụ về công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay; Nghị quyết 01-NQ/ĐTNK-TG của Đoàn Khối DNTƯ về nâng cao hiệu quả công tác giáo dục cho đoàn viên, xây dựng lớp thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương có bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng cống hiến vì sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp và Đất nước; Nghị quyết 02-NQ/ĐTNK-TCKT về đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn cơ sở trong Khối Doanh nghiệp Trung ương; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 627-KH/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn, Kế hoạch số 116-KH/DDTNK-TG của Đoàn Khối về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chương trình hành động số 119-CTr/ĐTN thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2020. Công tác giáo dục truyền thống tiếp tục triển khai sâu rộng với nhiều hình thức thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, hướng về cội nguồn. Tổ chức các hoạt động truyền truyền nhân các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn. Tập trung tuyên truyền về tháng thanh niên năm 2017; Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Các thành tựu của Đảng bộ Khối DNTƯ, Đoàn Khối DNTƯ nhân kỷ niệm 10 năm thành lập; Đại hội Đoàn các cấp tiến tởi Đại hội Đoàn Tập đoàn, Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đại hội Đoàn toàn quốc nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tiếp tục quán triệt đoàn viên thanh niên trong toàn Tập đoàn gương mẫu chấp hành tốt nội quy kỷ luật lao động, quy trình quy phạm trong sản xuất, kinh doanh; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội và bảo vệ tài sản trong toàn Tập đoàn.

Hoạt động phong trào "xung kích, tình nguyên, phát triển kinh tế - xã hội và bỏa vệ Tổ quốc" và "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" được các cơ sở Đoàn tiếp tục triển khai tốt, cụ thể hóa trong các lĩnh vực, đối tượng với nhiều giải pháp, nhiều hoạt động, mô hình hiệu quả góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tâp đoàn cũng như của các đơn vị như: phong trào "Thi đua đăng ký đảm nhận, thực hiện công trình, phần việc thanh niền" được các cơ sở đoàn hưởng ứng thực hiện. Kết quả toàn Đoàn Tập đoàn có 20 công trình, phần việc thanh niên các cấp được thực hiện, trong đó có 02 công trình cấp đoàn Khối; Có 12 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các đề tài, sáng kiến cải tiến trong lao động sản xuất, kinh doanh được lãnh đạo các đơn vị ghi nhận, đánh giá cao và làm lợi cho doanh nghiệp gần 2 tỷ đồng; Tổ chức tọa đàm "Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam góp phần đẩy mạnh sản xuất kinh doanh" thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, tổ chức gắn biển công trình thanh niên, trào quà cho đoàn viên thanh niên gặp khó khăn... Năm 2017, Đoàn Tập đoàn đã đăng ký với Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương thực hiện các hoạt động an sinh xã hội và thực hiện công trình phần việc thanh niên với tổng giá trị là 156 triệu đồng. Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, hoạt động an sinh xã hội, "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", "Những giọt máu hồng" luôn được các cơ sở đoàn trong Đoàn Tập đoàn quan tâm và triển khai thực hiện sâu rộng. Bên cạnh đó, Đoàn Tập đoàn cũng đã thực hiện tốt phong trào xung kích bảo vệ tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; xung kích trong hội nhập quốc tế. Phong trào “ Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” cũng đã được Đoàn Tập đoàn đẩy mạnh triển khai. Thêm vào đó, một số cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Tập đoàn đã tổ chức và phối hợp tổ chức thành công một số hoạt động thiết thực có ý nghĩa.

Các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Tập đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao.. nhằm rèn luyện sức khỏe, nâng cao tinh thần đoàn kết và tăng cường mối quan hệ, học hỏi giữa các cán bộ đoàn viên thanh niên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Năm 2017, các cơ sở Đoàn tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động "Đoàn viên thanh niên phấn dấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam": trong năm đã có 37 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quý – Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn biểu dương những kết quả đạt được của Đoàn thanh niên trong năm qua, đồng thời đồng chí cũng đề nghị Ban Thương vụ Đoàn Tập đoàn trong năm 2018 khắc phục những khuyết điểm, hạn chế; Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, tập trung đi sâu vào công việc cụ thể không dàn trải, tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, năng động, sáng tạo của tuổi trẻ. Tiếp tục bổi dưỡng cho đội ngũ cán bộ đoàn các cấp, giải quyết những khó khăn của các cơ sở đoàn.

Nhân dịp này, Đoàn khối DNTƯ và Đoàn Tập đoàn đã tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,