Tọa đàm kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/03/2018)

08:55' AM - Thứ hai, 19/03/2018

Ngày 17/03/2018, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm "Công tác chính trị tư tưởng và phát triển Đảng viên trong Đoàn Thanh niên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam", thực hiện nghị quyết đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nghị quyết Đại Hội Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương và Nghị quyết đại hội Đoàn Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tại buổi tọa đàm, Đoàn Thanh niên tiếp tục triển khai chương trình hành động, công tác tuyên truyền giáo dục tiếp tục được triển khai sâu rộng tại các cơ sở đoàn, cụ thể hóa các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Đoàn Khối DNTƯ, Đảng ủy Tập đoàn và đoàn Thanh niên như: xây dựng kế hoach triển khai hướng dẫn số 84 - HD/ĐTNK - TG ngày 18/04/2017 của Ban Thường vụ Đoàn Khối về "Học tập, tuyên truyền chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương" ; triển khai hiệu quả Chương trình hành động số 119-CTr/ĐTN ngày 26/02/2016 của Ban Thường vụ Đoàn Tập đoàn về thực hiện Chỉ thị số 42 - CT/TW ngày 24/03/2015 của Ban bí thư Trung ương Đảng về: "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030"; Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng, của Đoàn, cách thức học tập chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh...

Trong buổi tọa đàm Đoàn thanh niên tiệp tục triển khai các phong trào và chương trình hành động và kêu gọi các đoàn viên Công đoàn cơ sở tích cực tham gia các hoạt động như : Hoạt động phong trào “Thanh niên tình nguyện”; phong trào “tuổi trẻ sáng tạo”; phong trào “xung kích bảo vệ Tổ quốc”; Chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; Chương trình “Đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”;

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Tập đoàn, Đoàn khối DNTƯ và sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn, Ban chấp hành Đoàn Tập đoàn và các cơ sở đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, từ đó tạo được niềm tin của thanh niên đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Ban lãnh đạo Tập đoàn, đa số đoàn viên thanh niên không ngại khó khăn, gian khổ cùng chia sẻ với lãnh đạo Công ty trong giai đoạnh hiện nay; có ý chí vươn lên trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, các sự kiện chính trị của đất nước, của Đảng, của Đoàn.

Buổi tọa đàm bàn luận về công tác chính trị tư tưởng và phát triển Đảng viên trong Đoàn viên thanh niên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, lắng nghe ý kiến đóng góp của các đoàn viên thanh niên trong công tác đoàn và hoạt đông sản xuất tại các công đoàn cơ sở.

Tại buổi tọa đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn đã trao đổi một số bất cập như chất lượng Đảng viên không đạt yêu cầu, số lượng Đảng viên ít, mô hình Đảng viên bất cập chưa xuyên suốt. Đồng chí yêu cầu cấp thiết hiện nay đó là tăng cường chỉ đạo, công tác giáo dục tư tưởng. Đoàn viên thanh niên thường xuyên tổ chức tham gia các hoạt động để cống hiến sức trẻ nhiệt huyết, phát huy vai trò, nhiệm vụ chuyên môn do tập đoàn giao, phát huy tinh thần tiên phong sáng tạo, trưởng thành hơn.

Nhân dịp này, Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh Bí thư BTV Đoàn Tập đoàn gửi danh sách giới thiệu 72 đồng chí ĐVTN kết nạp Đảng tới Đồng chí Nguyễn Văn Quý.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,