Dự án muối mỏ Lào

02:03' PM - Thứ năm, 11/02/2010

1. Tên dự án: Dự án Đầu tư Thăm dò đánh giá trữ lượng để tiến tới đầu tư khai thác, chế biến muối mỏ tại huyện Nongbok tỉnh Khammuoan và huyện Xaibuoli tỉnh Savannakhet nước CHDCND Lào (Dự án điều chỉnh).

1.2. Chủ đầu tư: Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (VINACHEM).

1.3. Đơn vị tư vấn lập dự án: Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng Mỏ.

1.4. Địa điểm và diện tích thăm dò: Tại huyện Nongbok tỉnh Khammuoan và huyện Xaibuoli tỉnh Savannakhet nước CHDCND Lào với diện tích 206,5 km2.

l.5. Mục tiêu dự án: Dự án nhằm tìm kiếm, xác định trữ lượng, chất lượng, điều kiện kỹ thuật để tiến tới khai thác các loại sản phẩm muối mỏ phục vụ cho công nghiệp sản xuất phân bón và hoá chất cơ bản, bao gồm:

+ Muối Kali Clorua (KCl)

+ Muối Na tri Clorua (NaCl)

+ Muối Manhê Clorua (MgCl2)

1.6. Qui mô công suất đầu tư: Nhằm xây dựng công trình khai thác, chế biến muối mỏ Kali Clorua đạt công suất 500.000 tấn/năm, hàm lượng KCl > 95%, đủ tiêu chuẩn làm phân bón.

1.7. Hình thức đầu tư: Đầu tư 100% vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ra nước ngoài.

1.8. Thời gian và phương án thực hiện dự án:

* Giai đoạn I: Thực hiện trong 04 tháng; Bao gồm: Công tác đo địa chấn 2 chiều; Khoan 03 lỗ khoan và các công tác đi kèm; Đo địa chấn dọc lỗ khoan cho 03 lỗ khoan, Đo địa vật lý lỗ khoan cho 03 lỗ khoan; Thi công toàn bộ công tác trắc địa; Đo vẽ địa chất, ĐCTV-ĐCCT; Phân tích các loại mẫu tại Việt Nam và Đức, tiến hành lập báo cáo đánh giá trữ lượng cấp 122 và đề xuất phương án thi công tiếp giai đoạn II; Kết quả giai đoạn I là số liệu bổ sung để hoàn thiện BCNCKT "Dự án đầu tư XDCT khai thác & Chế biến muối mỏ tại Lào (S = 10 km2).

* Giai đoạn II: Thực hiện trong 20 tháng; Bao gồm: Khoan 35 lỗ khoan và công tác đi kèm; Đo địa chấn dọc lỗ khoan cho 3 lỗ khoan, Đo địa vật lý lỗ khoan cho 35 lỗ khoan; Thi công công tác trắc địa, công tác địa chất thủy văn, địa chất công trình; Phân tích các loại mẫu tại Việt Nam và lập báo cáo kết quả thăm dò trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

1.9. Tổng mức đầu tư (bao gồm VAT): 307.567.978.144 đồng.

Trong đó: .

- Chi phí (đã thực hiện): 54.898.987.227 đồng.

- Chi phí (dự kiến sẽ thực hiện): 252.668.990.917 đồng.

Trong đó :

+ Chi phí thăm dò: 170.378.485.359 đồng.

- Giai đoạn I : 74.552.080.963 đồng.

- Giai đoạn II : 95.826.404.396 đồng

+ Chi phí quản lý dự án: 23.478.840.000 đồng.

+ Chi phí tư vấn: 4.782.724.384 đồng.

+ Chi phí khác: 28.953.032.909 đồng.

+ Dự phòng phí: 25.075.908.265 đồng

1.10 Nguồn vốn:

+ Vốn tự có của Tập đoàn (chiếm 30%): 75.800.697.275 đồng.

+ Vốn vay (chiếm 70%): 176.868.293.642 đồng.

* Tập đoàn Hóa chất Việt Nam chủ động đầu tư vốn thực hiện giai đoạn I của Dự án để làm cơ sở xem xét việc triển khai, thực hiện giai đoạn II.

1.11. Hình thức quản lý và thực hiện dự án:

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giao cho Công ty TNHH Hóa chất và Muối mỏ Việt Lào (VILACHEMSALT) thực hiện, tổ chức quản lý dự án.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,