Cloramine B (Bột)


Chloramine B là chất khử trùng gốc clo với hiệu quả phổ rộng. Sản phẩm có hiệu q...

Natri Silicat các loại

Mã sản phẩm: Na2SiO3

Natri Photphat

Mã sản phẩm: Na3PO4.12H2O

Natri Hydrophotphat

Mã sản phẩm: Na2HPO4.12H2O

D.A.P (di amon photphat)

Mã sản phẩm: (NH4)2HPO4
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,