Đảng ủy Vinachem ban hành Nghi quyết số 33-NQ/BTV về tăng cường sự chỉ đạo với các đơn vị SXKD đạm urê và DAP

09:51' AM - Thứ tư, 15/02/2017

Để tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với 04 đơn vị sản xuất phân bón đặc biệt khó khăn trong Tập đoàn (Công ty TNHH một thành viên Đạm Ninh Bình; Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc; Công ty Cổ phần DAP - Vinachem; Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem) , ngày 10/02/2017, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 33-NQ/BTV về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh phân đạm urê và DAP. Mục tiêu của Nghị quyết tập trung vào việc tìm các giải pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn; tính toán để có phương án sản xuất kinh doanh tối ưu, cân đối sản xuất phù hợp với tiêu thụ để từng bước giảm lỗ và tiến tới hết lỗ; tăng cường công tác quản trị, quản lý, giảm các chi phí để hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo an toàn môi trường.

Nghị quyết cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp, cũng như việc triển khai tổ chức thực hiện cụ thể đối với 04 đơn vị nói trên.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,