Ban hành Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011-2015 của VINACHEM

11:10' AM - Thứ hai, 06/06/2011

Ngày 02 tháng 5 năm 2011, ông Nguyễn Quốc Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã ký Quyết định số 212/QĐ-HCVN ban hành Chương trình hành động thực hành tiết kiêm, chống lãng phí giai đoạn 2011-2015 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Ban của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, các Công ty thành viên, đợn vị trực thuộc, Người đại diện phần vốn nhà nước của Tập đoàn, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành theo Quyết định.

Toàn văn Chương trình hành động.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,