Báo cáo thực hiện kế hoạch ĐTXD và Giám sát đánh giá ĐT 6 tháng năm 2011

04:05' PM - Thứ hai, 13/06/2011

Để chuẩn bị cho Sơ kết thực hiện kế hoạch ĐTXD 6 tháng đầu năm 2011 và báo cáo kết quả giám sát đánh giá đầu tư, ngày 03 tháng 6 năm 2011, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có công văn số 549/HCVN-ĐTXD yêu cầu các đơn vị trực thuộc Tập đoàn, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại các công ty cổ phần mà Tập đoàn có cổ phần chi phối báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch ĐTXD 6 tháng đầu năm 2011 và Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư 6 tháng đầu năm 2011 theo các quy định sau:

1. Báo cáo thực hiện kế hoạch ĐTXD 6 tháng đầu năm 2011 (theo mẫu)

2. Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư 6 tháng đầu năm 2011 theo quy định tại Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 02/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các đơn vị có dự án nhóm A, ngoài việc gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư về Tập đoàn phải gửi báo cáo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương theo quy định.

Thời gian báo cáo: Báo cáo gửi về Tập đoàn trước ngày 15/6/2011.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,