Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng năm 2011

04:37' PM - Thứ hai, 13/06/2011

Để có cơ sở xây dựng báo cáo Bộ Công Thương theo Công văn số 4775/BCT-KH ngày 31 tháng 5 năm 2011 của Bộ Công Thương về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất công nghiệp và thương mại 6 tháng năm 2011. Ngày 09 tháng 6 năm 2011, Tập đoàn Hóa chất Việt nam có Công văn số 576/HCVN-KHKD đề nghị Giám đốc công ty thành viên, Người đại diện phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần trên cơ sở tình hình và số liệu thực hiện 5 tháng đầu năm, ước tính tháng 6, lập báo cáo 6 tháng theo yêu cầu tạo công văn số 4775/BCT-KH và một số nội dung bổ sung như sau:

1. Phần đánh giá tình hình

- Đánh giá kỹ tác động tăng giá của các yếu tố đầu vào ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị (Than, điện, xăng dầu, cao su, các nguyên liệu vật liệu cơ bản, tỷ giá, lãi suất...)

- Tình hình thị trường (thị trường nội địa, xuất khẩu, giá bán sản phẩm so cùng kỳ...)

2. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động của Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 02 và Nghị quyết số 11 của Chính phủ (kiểm điểm theo các nhiệm vụ được giao).

3. Dự kiến kế hoạch 6 tháng cuối năm

- Dự kiến các chỉ tiêu (giá trị sản xuất công nghiệp, doanh thu, lợi nhuận);

- Đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, đặc biệt là giải pháp đối phó khi nền kinh tế Việt Nam rơi vào tình trạng giảm phát.

4. Đề xuất và kiến nghị

Báo cáo xin gửi về Ban Kế hoạch Kinh doanh trước ngày 15 tháng 6 năm 2011 qua số FAX: 04.38254664 và/hoặc Email theo địa chỉ: thanhthuy1810@yahoo.com và chuyenhoachat@gmail.com.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,