Báo cáo tình hình tiền lương, thu nhập tại các đơn vị

03:38' PM - Thứ hai, 20/06/2011

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại công văn số 3552/VPCP-KTTH ngày 01/6/2011 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 1824/LĐTBXD-LĐTL ngày 9/6/2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình tiền lương, thu nhập tại các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước.

Ngày 13 tháng 6 năm 2011, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có Công văn số 583/HCVN-TCNS yêu cầu các Công ty con do Tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ; Các đơn vị sự nghiệp thuộc Tập đoàn; Người đại diện phần vốn nhà nước tại các công ty Tập đoàn nắm giữ trên 50% vốn điều lệ tổng hợp số liệu và gửi báo cáo theo mẫu số 1số 2 về Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Ban Tổ chức Nhân sự) trước ngày 25/6/2011.

Ngoài bản báo cáo chính thức, đơn vị gửi thêm bản mail theo địa chỉ: thanhkhanh58@yahoo.com.vn,

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,