Bộ Công Thương kiểm tra công tác An toàn Hóa chất

11:35' AM - Thứ hai, 13/09/2010

Trong những ngày đầu tháng 9/2010, Bộ Công Thương đã cử đoàn công tác đi kiểm tra công tác An toàn Hóa chất và việc chấp hành Pháp luật theo quy định của Luật Hóa chất, Nghị Định số 108/ 2008 / NĐ –CP ngày 7 -10 -2008 của chính phủ và Thông tư số 28 /2010 / TT- BCT ngày tháng 6 năm 2010 tại một số đơn vị phía Nam của Tập Đoàn HCVN.

Tại Công Ty Phân Bón Miền Nam đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tại Nhà máy Supe Phốt phát Long Thành. Qua kiểm tra đoàn đã đánh giá nhận xét công tác thực hiện pháp luật của nhà máy Supe Phốt phát Long Thành – Công Ty PBMN tại đây nhìn chung đã thực hiện tốt công tác An toàn Hóa chất theo quy định như; các khu kho chứa, bồn chứa Hóa chất đã có đầy đủ các biển cảnh báo an toàn , có khoảng cách giới hạn an toàn theo quy định, có nội quy an toàn hóa chất, nội quy an toàn lao động, người lao động được trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cá nhân , được huấn luyện công tác an toàn hóa chất, được học tập và phổ biến rộng rãi các quy định của Luật Hóa Chất cụ thể là Nghị định 108 /2008 và Thông tư số 28 / 2010. Trong nhà máy đã có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, có khu phân loại và lưu trữ chất thải nguy hại,có hệ thống PCCN đạt yêu cầu, đã lập phiếu An toàn Hóa chất, có các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất,Thực hiện tốt công tác khai báo hóa chất với Cục hóa Chất và sở Công Thương nơi địa bàn sản xuất. Đoàn cũng kiến nghị cần bổ xung sửa chữa một số biển báo cũ, mờ, cần nghiên cứu kỹ các nội dung yêu cầu của Thông tư số 28/2010 để duy trì và thực hiện tốt hơn nữa.

Nông Tiến Dũng - Công Ty Phân Bón Miền Nam

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,