Bổ nhiệm Hội đồng Thành viên Công ty TNHH một thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

04:32' PM - Thứ hai, 30/05/2011

Ngày 23 tháng 5 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 765/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam như sau:

1. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên.

2. Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên.

3. Ông Lại Cao Hiến, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng Ban Kiểm soát, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên.

4. Ông Nguyễn Gia Tường, Ủy viên Hội đồng quản trị, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,