Phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua tại HANICHEMCO

Hồng Liên
09:19' AM - Thứ năm, 23/09/2010

Công ty TNHH Một thành viên Phân đạm và hóa chất Hà Bắc là đơn vị đứng đầu về sản xuất phân đạm của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam. Là một trong những Công ty có bề dày thành tích về lao động sáng tạo, đồng thời luôn coi trọng việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Những năm qua, trước bối cảnh tình hình kinh tế thế giới lâm vào khủng hoảng trầm trọng, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn do năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp chưa mạnh, lạm phát, giá vật tư nguyên liệu tăng cao, đặc biệt là giá than liên tục tăng. Tuy nhiên, với sự của lãnh đạo các cấp, đặc biệt là sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và CNVC Công ty đã phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới sáng tạo, khắc phục khó khăn, giữ vững thương hiệu Đạm Hà Bắc, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu về sản xuất kinh doanh; đảm bảo việc làm và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CNVC.

Trong 5 năm qua, (2006- 2010), Công ty đã đạt mức tăng trưởng 10% so với giai đoạn 2001- 2005; nộp ngân sách 544 tỷ đồng, tăng 504% so với 5 năm 2001- 2005; Giá trị SXCN đạt 3.170 tỷ đồng, tăng 395 so với giai đoạn 2001- 2005; doanh thu sản xuất công nghiệp đạt 5.458 tỷ đồng, tăng 135% ; lợi nhuận đạt 2.081 tỷ đồng, tăng 668% so với 5 năm 2001- 2005; tiền lương của CB CNVC bình quân đạt 4.587đ/ người/ tháng, tăng 152% so với 5 năm trước.

Có được những thành tích trên đây là do lãnh đạo Công ty nhận thức rõ lợi ích to lớn của việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là thi đua “Lao động giỏi”, “Thi đua tập hợp ý tưởng sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”… trong CNVC nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, xây dựng công ty phát triển bền vững.

Các giải pháp để thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước được Công ty thực hiện thường xuyên, liên tục, đó là: củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức về công tác thi đua, công tác sáng kiến từ cấp Công ty tới các đơn vị cơ sở; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, mục tiêu thi đua; đổi mới quy chế xét khen thưởng thi đua, khen thưởng sáng kiến cho phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty; tuyên truyền, vận động CNVC tích cực hưởng ứng và tham gia phong trào thi đua; đặc biệt là nêu cao tinh thần làm chủ tập thể, động viên người lao động trong tổ tích cực suy nghĩ, tìm tòi những bất hợp lý trong sản xuất, trong công tác; đề xuất những ý tưởng sáng tạo, những sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất. Đồng thời, Công ty còn chỉ đạo mạng lưới hỗ trợ sáng kiến giúp đỡ các tập thể, cá nhân có ý tưởng, sáng kiến, biến những ý kiến, ý tưởng sáng tạo của CNVC được thành hiện thực, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Để khuyến khích, động viên Công ty kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tham gia phong trào. Cũng chính vì vậy các phong trào thi đua “ Ca kíp sản xuất giỏi” “thi đua “ tiết kiệm định mức”; “Tập hợp ý tưởng sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”; “đăng ký thực hiện công trình” ; “Phong trào xanh sạch đẹp” luôn nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực của đông đảo CNVC, góp phần hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm.

5 năm qua, toàn Công ty có 1.138 sáng kiến, giải pháp kỹ thuật được thực hiện; giá trị làm lợi ước tính 22 tỷ đồng, được thưởng 1,3 tỷ đồng.

Các phong trào thi đua ca kíp sản xuất giỏi; thi đua tiết kiệm định mức tiếp tục được đẩy mạnh. Cùng với sản xuất đạt sản lượng cao, an toàn, hiệu quả, hầu hết các định mức tiêu hao nguyên nhiên liệu đều giảm. Tổng giá trị tiết kiệm định mức tiêu hao nguyên liệu trong 5 năm 2006- 2010 đạt trên 100 tỷ đồng. 32.546 lượt ca sản xuất, 393.299 lượt CNVC được thưởng từ phong trào thi đua ca kíp sản xuất giỏi, với tổng số tiền thưởng là 1,76 tỷ đồng; trên 400 công trình của công đoàn, ban nữ công, của các cựu chiến binh được thực hiện, làm lợi cho Công ty trên một tỷ đồng.

Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước, đã có 105 lượt tập thể lao động tiến tiến, 13 lượt tập thể lao động tiên tiến xuất sắc; 6.53 lượt CNVC đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 1360 lượt CNVC đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 74 lượt CNVC trong đó có 12 công nhân trực tiếp sản xuất được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng Lao động sáng tạo; 491 lượt CNVC được Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công thương, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 9 CNVC được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Năm 2010, Công ty vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập.

Những kết quả trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua sẽ là động lực, là tiền đề góp phần không nhỏ vào sự phát triển lớn mạnh của Công ty trong những năm tiếp theo.

H.L

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,