Vinachem: Các cá nhân điển hình Lao động giỏi và sáng tạo

Hong Lien
03:53' PM - Thứ hai, 14/06/2010

Phong trào thi đua yêu nước của TĐ HCVN trong giai đoạn 2005- 2009 đã xuất hiện nhiều cá nhân là điển hình tiên tiến xuất sắc trong lao động sản xuẩt trong hơn 30.000 cán bộ công nhân viên của 40 đơn vị trong TĐ. Họ là những điển hình về lao động giỏi, lao động sáng tạo, là chủ nhân của những công trình khoa học, là những người trực tiếp hàng ngày gắn bó với công việc sản xuất kinh doanh của đơn vị đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của công ty, đơn vị sản xuất. Những sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lao động đã góp phần làm lợi cho công ty, đơn vị nơi họ trực tiếp gắn bó và mặt khác, họ đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển và lớn mạnh của TĐ trong những năm qua. Chính vì những đóng góp ấy, họ xứng đáng là những người lao động được vinh danh và được nhận những phần thưởng xứng đáng.

Ghi nhận những đóng góp của các cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước, TĐ HCVN đã có quyết định tặng thưởng cho 81 điển hình tiên tiến. Dưới đây là danh sách các cá nhân sẽ nhận bằng khen của TĐ HCVN trong Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 3 của TĐ HCVN sẽ được tổ chức vào tháng 7 năm 2010

DANH SÁCH TẶNG BẰNG KHEN TẬP ĐOÀN VỀ LAO ĐỘNG GIỎI VÀ SÁNG TẠO TẠI ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT VIỆT NAM LẦN THỨ III (2006 – 2010)

1. Ông Hoàng Thanh Hà, Trưởng ca xí nghiệp axít,Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao.

2. Ông Bùi Văn Nghị, Công nhân Xí nghiệp NPK số 2,Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao.

3. Ông NgôVăn Ngọ, Công nhân Xí nghiệp Supe số 2,Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao.

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Long, Công nhân Xí nghiệp Điện,Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao.

5. Ông Nguyễn Đình Chinh, Công nhân Xí nghiệp aixit,Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao.

6. Ông Phạm Hữu Minh, Công nhân Phân xưởng Lắp ắc quy, Công ty cổ phần Pin Ăcqui Vĩnh Phú

7. Bà Đinh Thị Vân Anh, Giáo viên Khoa khoa học cơ bản, Trường Cao đẳng Công nghiệp Hoá chất

8. Ông Nguyễn Đức Thọ, Công nhân Phân xưởng Cơ điện, Công ty cổ phần Hoá chất Việt Trì

9. Ông Nguyễn Quang Thành, Công nhân Phân xưởng Cơ điện, Công ty cổ phần Hoá chất Việt Trì

10. Ông Trần Việt Tiến, Tổ trưởng sửa chữa Xí nghiệp Xây dựng, Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam

11. Bà Mai Thị Nga, Công nhân Xí nghiệp bốc xúc tiêu thụ, Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam

12. Ông Nguyễn Đình Lâm, Giáo viên, Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam

13. Ông Đoàn Văn Dũng, Công nhân Xí nghiệp vận tải đường sắt, Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam

14. Ông Nguyễn Quốc nghiệp, công nhân Nhà máy tuyển Cam Đường, Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam.

15. Ông Trần Văn Hải, Tổ trưởng sản xuất Xưởng Tổng hợp Amôniắc,Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc

16. Ông Phạm Việt Hùng, Công nhân Xưởng Điện, Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc

17. Ông Hà Đức Tín, Công nhân Xưởng Sửa chữa,Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc

18. Ông Nguyễn Xuân Lâm, Công nhân Xưởng nhiệt, Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc

19. Ông Đinh Quang Hiệp, Trưởng ca Xưởng Urê,Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc

20. Ông Phạm Khắc Tuân, Công nhân Phân xưởng sản xuất đá, Công ty cổ phần Hoá chất Vĩnh Thịnh

21. Ông Vũ Đình Luận, Công nhân Phân xưởng Cơ điện, Công ty cổ phần Ăcqui Tia Sáng

22. Ông Nguyễn Duy Hưng, Công nhân Phân xưởng Cơ điện, Công ty cổ phần Ăcqui Tia Sáng

23. Ông Nguyễn Văn Thiệm, Tổ trưởng NPK, Phân xưởng Sấy nghiền, Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình

24. Bà Lê Thị Thục, Tổ trưởng KCS Phòng Kỹ thuật, Công ty cổ phần Phân lân Ninh. Bình

25. Ông Trịnh Hữu Đồng, Công nhân tổ Cơ khí Công ty cổ phần Secpentin & Phân bón Thanh Hoá

26. Ông Lê Đình Diện, Tổ trưởng Tổ NPK, Xí nghiệp Hóa chất Thạch Hà, Công ty cổ phần Hoá chất Vinh

27. Ông Đỗ Đức Lệ,Tổ trưởng Phân xưởng Cắt – chất bọc, Công ty cổ phần Que hàn Điện Việt Đức

28. Ông Ngô Hoàng Anh, Chuyên viên Xí nghiệp Kinh doanh, Công ty cổ phần Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ

29. Ông Tạ Bá Hải, Công nhân Phân xưởng Cơ điện,Chi nhánh Công ty cổ phần Bột giặt LIX

30. Ông Trịnh Huy Hiệu, Kỹ sư, Tổ kỹ thuật Xí nghiệp cao su 1, Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng

31. Ông Nguyễn Như Việt, Công nhân Xí nghiệp cao su 3, Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng

32. Bà Nguyễn Thanh Nhàn, Thạc sỹ, Trung tâm chất lượng, Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng

33. Ông Bùi Văn Hoan, Công nhân Xí nghiệp Năng lượng, Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng

34. Ông Hà Quốc Tuấn, Tổ trưởng Tổ pin đơn Phân xưởng pin số 1, Công ty cổ phần Pin Hà Nội

35. Ông Nguyễn Văn Thục, Công nhân kỹ thuật Phân xưởng Lò cao, Công ty cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển

36. Ông Nguyễn Văn Quyết, Công nhân kỹ thuật Phân xưởng Nguyên liệu, Công ty cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển

37. Ông Phạm Thao,Tổ trưởng tổ khoan, Đội khoan thăm dò, Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Mỏ

38. Ông Nguyễn Xuân Tuyến, Công nhân Silicate, Phân xưởng Silicate, Xí nghiệpvật tư vận tải hoá chất, Công ty Vật tư và Xuất nhập khẩu Hoá Chất

39. Bà Vũ Thị Thu Hà,Cán bộ, Viện Hoá học Việt Nam

40. Ông Phạm Thế Trinh, Cán bộ, Viện Hoá học Việt Nam

41. Ông Trịnh Minh Sang, Công nhân Phân xưởng Cơ điện, Công ty TNHH một thành viên Hoá chất Cơ bản Miền Nam

42. Ông Trần Quốc Khánh, Công nhân Phân xưởng Xút bảo trì cơ khí,Công ty TNHH một thành viên Hoá chất Cơ bản Miền Nam

43. Ông Phan Thanh Hùng, Công nhân Phòng Kinh doanh, Công ty TNHH một thành viên Hoá chất Cơ bản Miền Nam

44. Bà Trần Thị Thu, Công nhân Phòng Hành chính, Công ty TNHH một thành viên Hoá chất Cơ bản Miền Nam

45. Ông Nguyễn Văn Thắng, Tổ trưởng cơ điện, Xí nghiệp cao su Tân Bình, Công ty cổ phần Công nghiệp cao su Miền Nam

46. Ông Phan Văn Hạnh, Kỹ sư điện Xí nghiệp cao su Đồng Nai, Công ty cổ phần Công nghiệp cao su Miền Nam

47. Ông Nguyễn Ngọc Khanh, Tổ trưởng Tổ Ép suất săm xe máy Xí nghiệp cao su Hóc Môn, Công ty cổ phần Công nghiệp cao su Miền Nam

48. Ông Nguyễn Tiến Triết, Công nhân Xí nghiệp Hương Việt, Công ty cổ phần Công nghiệp Hoá chất và Vi sinh

49. Ông Đỗ Xuân Lộc, Công nhân Xí nghiệp bao bì, Công ty cổ phần Công nghiệp Hoá chất và Vi sinh

50. Ông Đặng Xuân Khoát, Lái xe Phòng Kinh Doanh, Công ty TNHH một thành viên Hơi Kỹ nghệ Que hàn

51. Bà Đỗ Thị Mai Loan, Nhân viên Phòng Kinh Doanh, Công ty TNHH một thành viên Hơi Kỹ nghệ Que hàn

52. Ông Trần Hoà Lộc, Tổ trưởng Xí nghiệp Que hàn điện Khánh Hội, Công ty TNHH một thành viên Hơi Kỹ nghệ Que hàn

53. Ông Nguyễn Văn Sự, Tổ trưởng lắp ráp 2, Phân xưởng pin R20, Xí nghiệp pin Con Ó, Công ty cổ phần Pin Ắcquy Miền Nam

54. Ông Bùi Tuấn Sang, Công nhân Phân xưởng pin R6, Xí nghiệp pin Con Ó, Công ty cổ phần Pin Ắcquy Miền Nam

55. Ông Trần Thanh Hoà, Tổ trưởng lắp ráp 1 Phân xưởng lắp ráp bình ắc quy, Xí nghiệp ắc quy Đồng Nai, Công ty cổ phần Pin Ắcquy Miền Nam

56. Ông Nguyễn Phúc Thừa, Tổ trưởng Tổ Hoá thành Xí nghiệp ắc quy Đồng Nai, Công ty cổ phần Pin Ắcquy Miền Nam

57. Ông Huỳnh Quốc Hoài, Tổ trưởng lắp ráp Xí nghiệp ắc quy Sài Gòn, Công ty cổ phần Pin Ắcquy Miền Nam

58. Ông Nguyễn Văn Hà, Công nhân Chi nhánh II- Huế, Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam

59. Ông Nguyễn Trúc Bình, Công nhân Trung tâm Nghiên cứu phát triển Nông Dược, Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam

60. Ông Đoàn Tấn Hùng, Công nhân Xí nghiệp Bình triệu, Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam

61. Ông Nguyễn Quốc Bảo, Công nhân Xí nghiệp Chánh Hưng, Công ty Phân bón Miền Nam

62. Ông Nguyễn Minh Huệ, Công nhân Nhà máy Long Thành, Công ty Phân bón Miền Nam

63. Ông Lê Huy Ngọc, Công nhân Nhà máy Hiệp Phước, Công ty Phân bón Miền Nam

64. Ông Nguyễn Lộc, Công nhân Nhà máy Bình Điền Long An, Công ty Phân bón Bình Điền

65. Ông Đỗ Thành Phước, Công nhân Nhà máy Bình Điền Long An , Công ty Phân bón Bình Điền

66. Ông Nguyễn Gia Anh, Công nhân Nhà máy Bình Điền Long An, Công ty Phân bón Bình Điền

67. Ông Huỳnh Vương Long, Công nhân Phân xưởng Bao xi măng; xí nghiệp Chất dẻo 2, Công ty cổ phần Sơn chất dẻo

68. Ông Lê Hiếu Nghĩa, Tổ trưởng Phân xưởng Sản xuất 2, Công ty cổ phần Bột giặt Lix

69. Ông Phan Tấn Huy, Tổ trưởng Phân xưởng Sản xuất 3, Công ty cổ phần Bột giặt Lix

70. Ông Lê Nguyên Hùng, Công nhân, Công ty cổ phần Bột giặt NET

71. Ông Triệu Quang Khải, Công nhân Phân xưởng Phân bón,Công ty cổ phần Hoá chất Quảng Ngãi

72. Ông Trần Ngọc Phương, Tổ phó Cơ điện Xí nghiệp Săm lốp ô tô, Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

73. Ông Lê Hồng Hải, Tổ trưởng thành hình Xí nghiệp Săm lốp ô tô, Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

74. Ông Phan Như Cường, Tổ trưởng Phối liệu Xí nghiệp Cán luyện, Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

75. Ông Đặng Quang Hướng, Công nhân lưu hoá Xí nghiệp Săm lốp xe đạp xe máy, Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

76. Ông Nguyễn Văn Lâm, Kỹ sư Tổ trưởng Cơ điện Xí nghiệp Phân bón và Hoá chất Đà Nẵng, Công ty cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng

77. Ông Trần Đình Nam, Công nhân Xưởng lốp YOKOHAMA, Công ty lốp YOKOHAMA

78. Ông Trần Khắc Thuỵ, Kỹ thuật viên Phân xưởng PC LIQUID,Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam

79. Ông Nguyễn Thanh Trà, Công nhân Xưởng Cơ điện, Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ

80. Ông Bùi Như Ý, Tổ trưởng sản xuất Xí nghiệp Phân bón,Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ

81. Ông Hán Mạnh Hùng, Công nhân Nhà máy Điện đo lường tự động hoá,Công ty TNHH một thành viên DAP - Vinachem

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,