Hội nghị Người lao động cơ quan Tập đoàn năm 2017

04:18' PM - Thứ hai, 12/06/2017

Ngày 09 tháng 6 năm 2017, tại Hà Nội, cơ quan Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Người Lao động cơ quan Tập đoàn năm 2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Nguyễn Gia Tường - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn; đồng chí Vũ Tiến Dũng - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, HĐTV, Ban giám đốc, Kiểm soát viên Nhà nước tại Tập đoàn, công đoàn, đoàn thanh niên và cán bộ viên chức cơ quan Tập đoàn.

Hội nghị đã được nghe Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo công khai tình hình tài chính năm 2016, quỹ phúc lợi năm 2016, kế hoạch năm 2017; Báo cáo thực hiện thỏa ước lao động tập thể năm 2016, dự thảo thỏa ước lao động năm 2017.

Theo đó, năm năm 2016, Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn đã nghiêm túc triển khai thực hiện các Chủ trương, Chính sách, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Chính phủ; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Bộ Công Thương, triển khai đồng bộ các giải pháp, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn duy trì sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, công tác nhân sự tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên, công tác kiểm tra giám sát; cán bộ, đảng viên, công nhân viên có sự đoàn kết, nhất trí, nỗ lực lao động và đạt một số kết quả nhất định trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt công tác khác.

Kịp thời tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động và sự phát triển của ngành và của Tập đoàn cũng như các lĩnh vực khác theo yêu cầu của cơ quan có liên quan. Xây dựng và ban hành các quy chế, quy định về quản trị nội bộ nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản trị. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo. Hỗ trợ các đơn vị có khó khăn về vốn, thị trường, đầu tư xây dựng...

Nghiêm túc thực hiện các nội dung kết luận thanh tra, kiểm tra của các cơ quan thanh tra, kiểm toán của Nhà nước. Trên cơ sở đó, tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được đồng thời rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, tạo cơ sở cho sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

Nhìn chung, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt khó khăn đối với nhóm ngành hàng phân bón của Tập đoàn, trong năm 2016, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam có 5/6 nhóm ngành hàng đạt tăng trưởng khá, có lãi; 20/24 đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi. Công tác môi trường, an toàn lao động cơ bản được đảm bảo. Công tác đầu tư được triển khai theo kế hoạch và cơ bản đạt tiến độ đề ra. Công tác tái cơ cấu tiếp tục được quan tâm triển khai theo đúng kế hoạch.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Gia Tường - Tổng giám đốc Tập đoàn đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ viên chức Tập đoàn trong năm 2016, đồng thời cũng chỉ ra các nhiệm vụ và giải pháp năm 2017. Theo đó, để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty mẹ năm 2017, Công ty mẹ phải thực hiện 3 nhiệm vụ chính đó là: Tiết giảm chi phí tại công ty mẹ; làm cho các đơn vị thành viên có lợi nhuận cao để từ đó tăng thu được lợi nhuận cao hơn; Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về tất cả các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Để thực hiên tốt nhiệm vụ, đồng chí yêu cầu CBVC cơ quan phải thường xuyên học tập, cập nhật công tác chuyên môn của mình, nắm bắt một cách toàn diện và chủ động; Nâng cao năng lực tham mưu, chấn chỉnh các báo cáo, tờ trình thể hiện tính hiểu biết về pháp luật, nắm chắc các nội dung cần tham mưu và thể hiện rõ nội dung tham mưu để Lãnh đạo Tập đoàn xem xét quyết định một cách nhanh nhất, kịp thời nhất và đúng với pháp luật; Các ban chuyên môn phải có kế hoạch trọng tâm, trọng điểm trong chương trình công tác của mình theo từng tháng, từng quý. Các kế hoạch phải liên quan tới việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động của đơn vị thành viên; Khi làm việc với các đơn vị thành viên phải thể hiện tính nghiêm túc, khách quan, nắm rõ các vấn đề của đơn vị để giải quyết thảo gỡ khó khăn cho đơn vị đồng thời có các chỉ đạo sát sao để nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp; Có giải pháp nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của các đơn vị một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất; Có sự phối hợp chặt chẽ với các các Ban; Nghiêm túc thực hiện công tác văn thư.

Tại Hội nghị, đồng chí Tổng giám đốc và đồng chí Chủ tịch công đoàn cơ quan Tập đoàn đã ký thỏa ước lao động Tập thể năm 2017. Hội nghị cũng đã bầu ra Ban đối thoại gồm 03 đồng chí.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,