KIỂM TRA CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ PHÍA NAM

08:17' AM - Thứ hai, 20/09/2010

Từ ngày 13 – 17 tháng 9 năm 2010, Hội Đồng Bảo Hộ Lao Động (HĐBHLĐ) Tập Đoàn Hoá chất Việt Nam đã tổ chức kiểm tra công tác An toàn vệ sinh lao động , PCCN, Vệ sinh môi trường năm 2010 tại một số đơn vị phía nam. Đoàn do ông Ngô Mạnh Hoài Phó Tổng Giám đốc Tập Đoàn HCVN, Chủ tịch Hội Đồng Bảo Hộ Lao Động làm trưởng đoàn và Bà Nguyên Thị Hợp phó Chủ tịch Công Đoàn Công Nghiệp Hoá chất Việt Nam, Ông Chử Văn Nguyên Trưởng Ban kỹ thuật, ông Phạm Văn Chương phó Ban Tổ chức - Nhân sự cùng các ông trong HĐBHLĐ Tập Đoàn HCVN .

Đoàn đã tiến hành kiểm tra hiện trường tại một số đơn vị như Công ty Cổ phần Phân Bón và Hoá chất Cần Thơ , Công Ty Phân Bón Bình Điền, Công Ty Cổ phần Phân Bón Miền Nam , Cty TNHH một thành viên Hoá Chất Cơ Bản Miền Nam, Công Ty Cổ Phần Thuốc Sát Trùng Việt Nam , Công Ty Cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam ....

Đoàn kiểm tra xem xét việc chấp hành các quy định về công tác AT –VSLĐ –PCCN như kiểm tra công tác phân cấp trách nhiệm về BHLĐ, công tác tổ chức huấn luyện An toàn lao động cho người lao động, công tác khai báo, kiểm định các thiết bị nghiêm ngặt về ATLĐ, công tác khai báo và điều tra tai nạn lao động, Đo kiểm môi trường lao động, phương án phòng chống cháy nổ, khám sức khoẻ định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động ... tại hiện trường đoàn kiểm tra việc chầp hành việc thực hiện mang các trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, công tác cải thiện điều kiện môi trường lao động, kiểm tra các máy móc thiết bị vận hành đảm bảo an toàn lao động, các bảng chỉ dẫn, biển báo, nội quy quy định vận hành an toàn của từng loại thiết bị. Đối với công tác môi trường đoàn kiểm tra việc chấp hành Luật Môi Trường, Luật Hoá Chất cụ thể là công tác triển khai quản lý khai báo hoá chất theo Nghị Định 108 –năm 2008 của Chính phủ, Thông Tư số 28 năm 2010 của Bộ Công Thương, phân loại và bảo quản chất thải nguy hại, Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố Hoá chất, các hệ thống xử lý nước thải, khí thải , các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu ô nhiễm.

Theo Đoàn kiểm tra: nhìn chung các đơn vị đã triển khai tốt công tác An Toàn lao động vệ sinh lao động, công tác bảo vệ môi trường và PCCN, các đơn vị cần cố gắng phát huy hơn nữa để công tác An toàn lao động ngày một tốt hơn và phấn đấu hạn chế mức thấp nhất số vụ tai nạn lao động và giảm thiểu bệnh nghề nghiệp tại đơn. Đoàn đã có nhận xét đánh giá các đơn vị, chỉ ra các thiếu sót cần khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Nông Tiến Dũng

Phân bón Miền Nam
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,